№ 14-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : определяне на отговорници по общини от членовете на РИК Враца за територията на Шести изборен район- Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 13-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : утвърждаване на единна номерация на издаваните Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 12-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 година.

№ № 11-НС / 23.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на график за дежурствата от членовете Районна избирателна комисия шести изборен район Врачански при произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ № 10-НС / 23.05.2021

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ № 9-НС / 23.05.2021

ОТНОСНО : Поименно определяне на работна група от специалисти за подпомагане дейността на РИК Враца при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 година.

№ 8-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Създаване на работна група от специалисти за подпомагане дейността на РИК Враца при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 година. На основание чл.72, ал.1, т.1 във връзка с чл.63 от Изборния кодекс и Решение № 10 –НС от 13 май 2021на ЦИК, Районна избирателна комисия Враца в шести изборен район –Врачански /РИК Враца/

№ 7-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на работно време на РИК Враца. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца)

№ 6-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на член за маркиране на печатите на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Маркиране по уникален начин на печатите на РИК Враца На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 37-НС от 19.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца)

№ 5-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : : избор на заместник на секретаря на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, вр. чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца)

№ 4-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : За избиране на говорител на Районна избирателна комисия Враца. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

№ 3-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : За избиране на протоколчик на Районна избирателна комисия Враца. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

№ 2-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : За Незабавно определяне начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава- Решение № 15-НС от 15 май 2021 година ЦИК т.3.1. съгласно изискванията на т.1 и т.3.2. от същото решение на ЦИК. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, ал. 2 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца)

№ 1-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : За Номерацията на решенията на Районна избирателна комисия Враца- На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца).

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения