Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Враца, 11.07.2021

ОТНОСНО: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

В Районна избирателна комисия Враца е постъпил сигнал  с вх. № 491 от 11.07.2021 година в 17:05 часа на електронната поща от Тодор Борисов Тодоров, упълномощен представител на ПП „Републиканци от България“, в който се уведомява, че в СИК от 060800023 в с. Враняк, община Бяла Слатина са констатирани груби нарушения в изборния процес, а именно неоторизирано лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите от сутринта до около 13ч. Подателят моли съответната СИК да бъде затворена и изборите да бъдат касирани.

За същото сме уведомени и от органите на МВР по телефона и работна група в състав Маргарит Маждраков и Горан Златков незабавно са заминали към гореописаната СИК, за да констатират нарушението и установят фактическата обстановка в СИК 06080023.

Работната група от РИК Враца установи следното на проведената проверка:

Като пристигна на място работната група на РИК Враца органите на МВР са били там като и госпожата с имена Цветелина Николова Вуткова-Велчева. По думи на членове на СИК и на органите на МВР е имала достъп до избирателните списъци и е вписвала имената, ЕГН-тата, номерата на личната карта на идващи избиратели. След запитване на цялата комисия нито един от членовете не се е поинтересувал дали същата е легитимирана като член на същата СИК. По данни от членовете на СИК и органите на МВР горепосоченото лице е съпруга на секретаря на СИК – Людмил Христов Велчев.  Нарушението е продължило от откриване на изборния ден до 13:00ч. Няма данни лицето да е имало достъп до достъп или видимост до гласовете им, да е агитирало или инструктирало гласоподавателите. 

При следната констатирана фактическа обстановка РИК Враца счита, че нарушенията не са съществени и ги може да повлияят на самия изборен процес, тъй като лицето, не е имал достъп или видимост до гласовете на избирателите, нито е агитирал или влиял на вота. Лицето е стояло до списъка с избирателите и е правил отметки, което се явява нарушение на ЗЗЛД, защото то няма правомощието да разполага с лични данни, каквото имат упълномощените членове на СИК. 

РИК Враца счита, че не са налице съществени нарушения на изборното законодателство във връзка с ограничаване правата на избирателите и прозрачността на изборите.  

При така изложеното, сигналът се явява неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.

Въпреки това е нарушено българското законодателство, тъй като СИК се явява администратор на лични данни членовете на СИК обработват личните данни по реда и условията, определени в ИК и ЗЗЛД. СИК се явяват длъжностни лица при изпълнение на своите правомощия по смисъла на Наказателния кодекс и следва да носят отговорност като такива. В случая предоставяйки, достъп на неупълномощено лице те носят а отговорност, според разпоредбите на чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, РИК Враца

РЕШИ:

 

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал  с вх. № 491 от 11.07.2021 година в 17:05 часа на електронната поща от Тодор Борисов Тодоров, упълномощен представител на ПП „Републиканци от България“, в който се уведомява, че в СИК от 060800023 в с. Враняк, община Бяла Слатина са констатирани груби нарушения в изборния процес, а именно неоторизирано лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите като неоснователен.

СЕЗИРА органите на МВР да санкционира всички членове на СИК 06080023 и лицето имена Цветелина Николова Вуткова-Велчева, поради нарушение на законодателството на Република България и същите да бъдат привлечени към отговорност и да им бъдат наложени съответните санкции. На председателя на СИК да бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение относно допуснатите нарушения на основание чл. 495 ИК във вр. Чл. 264 ал. 1 ИК.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 11.07.2021 в 21:15 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения