Архив избори:
21.07.2021

Заседание

На 21.07.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

13.07.2021

Заседание

На 13.07.2021 година от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.07.2021

Съобщение

Във връзка с т.3 от Решение № 445-НС от 10.07.2021г. на ЦИК, приложено публикуваме списък с определените избирателни секции, в които следва да се извърши преброяване на контролните разписки по реда на горното решение.

 

60500003 6 ВРАЦА Борован 5548 с.Борован ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ЕТ. 1, УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №2
60800003 6 ВРАЦА Бяла Слатина 7702 гр.Бяла Слатина НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“, ЕТ.2, УЛ. „Д. БЛАГОЕВ“ №61
60800010 6 ВРАЦА Бяла Слатина 7702 гр.Бяла Слатина СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ЕТ.1, УЛ. „КЛ. ОХРИДСКИ“ №36
60800017 6 ВРАЦА Бяла Слатина 7702 гр.Бяла Слатина ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ЕТ.1 УЛ. „Д. БЛАГОЕВ“ №87
60800027 6 ВРАЦА Бяла Слатина 14406 с.Галиче СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №1
60800037 6 ВРАЦА Бяла Слатина 73660 с.Търнак ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. „МАРИН СТОЯНОВ“ №31
61000005 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ЖК „МЛАДОСТ“
61000012 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“, УЛ. „ГЕН. ЛЕОНОВ“ №95
61000019 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ПЕГ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ УЛ. „ЦАР ОБЕДИНИТЕЛ“ №9
61000026 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ППМГ - „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №18
61000033 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца НУ „СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ УЛ. „СТ. КАЛЪЧЕВ“ №2
61000040 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ“ УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №17
61000047 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УЛ. „СЕСТРИ ХАДЖИКРЪСТЕВИ“ №14
61000054 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000061 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000068 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000075 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000082 6 ВРАЦА Враца 55070 с.Паволче УЧИЛИЩЕТО
61000094 6 ВРАЦА Враца 30606 с.Згориград ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
61000102 6 ВРАЦА Враца 20376 с.Девене ЧИТАЛИЩЕТО
62000005 6 ВРАЦА Козлодуй 37798 гр.Козлодуй ДГ „МИР“ В ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС №1
62000012 6 ВРАЦА Козлодуй 37798 гр.Козлодуй НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ УЛ. „СВИЛЕН РУСЕВ“ №27
62000020 6 ВРАЦА Козлодуй 18505 с.Гложене ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ УЛ. „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ №1
62100002 6 ВРАЦА Криводол 39846 гр.Криводол СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - ЕТ.1, УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №78
62100015 6 ВРАЦА Криводол 58788 с.Пудрия САЛОНА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. Г. ДИМИТРОВ“ №49
62700006 6 ВРАЦА Мездра 47714 гр.Мездра СУ „ИВАН ВАЗОВ“ УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №32
62700013 6 ВРАЦА Мездра 47714 гр.Мездра ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ЕТАЖ 1, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №93А
62700024 6 ВРАЦА Мездра 30510 с.Зверино КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №1
62800004 6 ВРАЦА Мизия 48043 гр.Мизия УЛ. „9-ТИ СЕПТЕМВРИ“ №2А-ДГ „НЕЗАБРАВКА“
63100002 6 ВРАЦА Оряхово 54020 гр.Оряхово НУ „ПЕТЪР БЕРОН“, УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ №33
63100009 6 ВРАЦА Оряхово 70723 с.Селановци ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, УЛ. „1-ВИ МАЙ“ №5
63200003 6 ВРАЦА Роман 62997 гр.Роман НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“, ЕТ.1, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №41
63500004 6 ВРАЦА Хайредин 48492 с.Михайлово ОУ „ГОРАН ЧЕРВЕНЯШКИ“ УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №26

 

11.07.2021

Заседание

На 11.07.2021 година от 13:55 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.07.2021

Заседание

На 11.07.2021 година от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

10.07.2021

Заседание

На 10.07.2021 година от 19:40 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

10.07.2021

Заседание

На 10.07.2021 година от 7:15 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

09.07.2021

Заседание

На 09.07.2021 година от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

09.07.2021

Заседание

На 09.07.2021 година от 17:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

07.07.2021

Заседание

На 08.07.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

07.07.2021

Заседание

На 07.07.2021 година от 17:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

06.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден като посочва:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването,

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден,

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките

в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Шести изборен район – Врачански, както следва:

 

 1. За община Борован: определени със Заповед № 217/18.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,ет. 1, ул. „Хр.Смирненски“ № 2

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 40

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896 70 96 42   от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 1. За община Бяла Слатина: посочени с писмо с рег. № 0601-78-64/01.07.2021 г. на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ“Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ“Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 10

СИК № 060800021 –с. . Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 2

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 16

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, сграда на кметството, ул. „Георги Димитров” № 28

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел.0915/8-26-55, както следва:

- За кметствата в общината: от 7:00 ч. до 18:00 ч.;

- За гр. Бяла Слатина: от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 

 1. За община Враца: посочени с писмо с рег. № 3700-94/01.07.2021 г. на  общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к. "Младост";

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул. "Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ "Акад. Ив. Ценов", бул. "Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000029 в СУ "Отец Паисий", ул."Ал.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000080 в СУ "Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

Заявки за транспорт ще се приемат на тел. 092 62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч. на 11 юли 2021 г. (само за гр. Враца).

 1. За община Козлодуй: определени със Заповед № 350/01.07.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй – СИК № 0620 00 003 на първи етаж в сградата на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Стефан Караджа“ № 22

За с. Хърлец - СИК № 0620 00 016 - Квартален клуб/Бежанска махала/, ул. „Цар Освободител“ №45

За с. Гложене -  СИК № 0620 00 019 в кафе-аперитив „Ловна среща“, ул. „Ленин“ № 31

За с. Бутан - СИК № 0620 00 025 –ДГ "I-ви юни“, ул. „Георги Димитров“ № 80

За с. Крива бара СИК №0620 00 026 – бивша сграда на НУ "Гео Милев"-1 етаж, ул. „Георги Димитров“ № 45.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7,00 ч. до 19,00 ч. по населени места, както следва:

- За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

- За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

- За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

- За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

- За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: [email protected]

 1. За община Криводол: определени със Заповед № 339/28.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването: 

СИК № 062100002 -гр. Криводол, помещаваща се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Криводол, ул. „Г.Димитров“ № 78, ет. 1

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/20 45 от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 1. За община Мездра: определени със Заповед № 453/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул."Иван Вазов" № 2

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0886500134 от 07:00 ч. до 19:30 ч.

 1. За община Мизия: определени със Заповед №РД.11-332/26.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр.Мизия , ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с.Сараево, ул.“Христо Ботев“ №25-кметството

СИК 06 2800 006- с.Войводово, ул.“Христо Ботев“ №19- Дневен център за деца,

СИК 06 2800 007- с.Крушовица, ул.“Минко Костадинов“№69-ДГ „Незабравка“

СИК № 06 2800 009- с.Софрониево ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с.Липница, ул.“Георги Димитров“ №17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 23 83 26 от 7:00ч. до 20:00 ч.  

 1. За община Оряхово: определени със Заповед № РД-11-237/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001- гр. Оряхово – Училище „Петър Берон“, ул. „Никола Вапцаров“ № 33

СИК № 063100003 – гр. Оряхово –Градска библиотека, пл. „Дико Илиев“ № 1

СИК № 063100008 - с. Селановци – Читалище „Самообразование“, ул.„С. Румянцев“ № 11

СИК № 063100016 –  с. Галово – Кметството, ул. „Централен площад“ №1

СИК № 063100011 –  с. Остров – Училище „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ № 16

СИК № 063100012 –  с. Остров – Училище „Отец Паисий“ , ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 1

СИК № 063100013 –  с. Горни Вадин – Читалище „Развитие“, ул. „Георги Димитров“ №1

СИК № 063100014 –  с. Долни Вадин – Пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 26

СИК № 063100015 - с. Лесковец – Училище, ул. „Георги Димитров“ № 19

Телефони на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Оряхово: тел. 09171/4703, 09172/2312, 09173/ 22 82, 09175/2241, 09175/ 2241, 19175/ 2298, 09174/22-61, 09174/26-60, 09176/22-35,  от 8:00 ч. до 14:00 ч.

 

 1. За община Роман: определени със Заповед №702/17.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063200003- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 063200004- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 0632000010- с. Синьо бърдо, Автоспирка, ул. „Васил Левски“ №10А

СИК № 0632000015- с. Хубавене, Салон на читалището, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 

 1. За община Хайредин: определени със Заповед № РД-364/30.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

 СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки")

СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев")

СИК № 063500008, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството)

СИК № 063500009, адрес: С. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището

СИК № 063500011, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба“)

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0916622-09 или 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

За достъп до всички горепосочени секции, които нямат монтирани постоянни рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал или да бъдат изградени тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК.

Оборудването и обозначението на изборните помещенията да се извърши от общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение №237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

            Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

06.07.2021

Заседание

На 06.07.2021 година от 15:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

03.07.2021

Заседание

На 03.07.2021 година от 12:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

01.07.2021

Съобщение

На 02.07.2021г. ще бъде разположено Специализирано устройство за машинно гласуване на гражданите, както следва:

от 9:00 до 16:30 часа в сградата на Община Враца - Център за административно обслужване,

от 9:00 до 16:30 часа в град Враца, кв. Дъбника - сградата на Пощата,

от 9:00 до 11:00 часа в с. Харлец, общ. Козлодуй,

от 12:00 до 14:00 часа в сградата на общ. Козлодуй (безистен),

от 14:30 до 16:00 часа в сградата на общинска администрация Мизия, етаж 1,

от 16:30 до 18:00 часа в сградата на общинска администрация Оряхово.

 

На 06.07.2021г. ще бъде разположено Специализирано устройство за машинно гласуване на гражданите, както следва:

от 9:00 до 12:00 с. Мраморен общ. Враца,

от 05.07 от 14:00 до 17:00 - гр. Роман.

 

Точните адреси за разположение на Специализираните устройства за машинно гласуване са обозначени от Общините.

 

01.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден като посочва:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването,

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден,

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките

в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Шести изборен район – Врачански, както следва:

 

 1. За община Борован: определени със Заповед № 217/18.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,ет. 1, ул. „Хр.Смирненски“ № 2

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 40

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896 70 96 42   от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 1. За община Бяла Слатина: посочени с писмо с рег. № 0601-78-64/01.07.2021 г. на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ“Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ“Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 10

СИК № 060800021 –с.Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 2

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 16

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, сграда на кметството, ул. „Георги Димитров” № 28

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел.0915/8-26-55, както следва:

- За кметствата в общината: от 7:00 ч. до 18:00 ч.;

- За гр. Бяла Слатина: от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 

 1. За община Враца: посочени с писмо с рег. № 3700-94/01.07.2021 г. на  общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к. "Младост";

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул. "Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ "Акад. Ив. Ценов", бул. "Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000029 в СУ "Отец Паисий", ул."Ал.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000080 в СУ "Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

Заявки за транспорт ще се приемат на тел. 092 62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч. на 11 юли 2021 г. (само за гр. Враца).

 1. За община Козлодуй: определени със Заповед № 350/01.07.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй – СИК № 0620 00 003 на първи етаж в сградата на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Стефан Караджа“ № 22

За с. Хърлец - СИК № 0620 00 016 - Квартален клуб/Бежанска махала/, ул. „Цар Освободител“ №45

За с. Гложене -  СИК № 0620 00 019 в кафе-аперитив „Ловна среща“, ул. „Ленин“ № 31

За с. Бутан - СИК № 0620 00 025 –ДГ "I-ви юни“, ул. „Георги Димитров“ № 80

За с. Крива бара СИК №0620 00 026 – бивша сграда на НУ "Гео Милев"-1 етаж, ул. „Георги Димитров“ № 45.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7,00 ч. до 19,00 ч. по населени места, както следва:

- За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

- За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

- За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

- За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

- За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: [email protected]

 1. За община Криводол: определени със Заповед № 339/28.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването: 

СИК № 062100002 -гр. Криводол, помещаваща се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Криводол, ул. „Г.Димитров“ № 78, ет. 1

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/20 45 от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 1. За община Мездра: определени със Заповед № 453/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул."Иван Вазов" № 2

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0886500134 от 07:00 ч. до 19:30 ч.

 1. За община Мизия: определени със Заповед №РД.11-332/26.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр.Мизия , ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с.Сараево, ул.“Христо Ботев“ №25-кметството

СИК 06 2800 006- с.Войводово, ул.“Христо Ботев“ №19- Дневен център за деца,

СИК 06 2800 007- с.Крушовица, ул.“Минко Костадинов“№69-ДГ „Незабравка“

СИК № 06 2800 009- с.Софрониево ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с.Липница, ул.“Георги Димитров“ №17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 23 83 26 от 7:00ч. до 20:00 ч.  

 1. За община Оряхово: определени със Заповед № РД-11-237/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001- гр. Оряхово – Училище „Петър Берон“, ул. „Никола Вапцаров“ № 33

СИК № 063100003 – гр. Оряхово –Градска библиотека, пл. „Дико Илиев“ № 1

СИК № 063100008 - с. Селановци – Читалище „Самообразование“, ул.„С. Румянцев“ № 11

СИК № 063100016 –  с. Галово – Кметството, ул. „Централен площад“ №1

СИК № 063100011 –  с. Остров – Училище „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ № 16

СИК № 063100012 –  с. Остров – Училище „Отец Паисий“ , ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 1

СИК № 063100013 –  с. Горни Вадин – Читалище „Развитие“, ул. „Георги Димитров“ №1

СИК № 063100014 –  с. Долни Вадин – Пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 26

СИК № 063100015 - с. Лесковец – Училище, ул. „Георги Димитров“ № 19

Телефони на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Оряхово: тел. 09171/4703, 09172/2312, 09173/ 22 82, 09175/2241, 09175/ 2241, 19175/ 2298, 09174/22-61, 09174/26-60, 09176/22-35,  от 8:00 ч. до 14:00 ч.

 

 1. За община Роман: определени със Заповед №702/17.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063200003- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 063200004- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 0632000010- с. Синьо бърдо, Автоспирка, ул. „Васил Левски“ №10А

СИК № 0632000015- с. Хубавене, Салон на читалището, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 

 1. За община Хайредин: определени със Заповед № РД-364/30.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

 СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки")

СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев")

СИК № 063500008, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството)

СИК № 063500009, адрес: С. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището

СИК № 063500011, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба“)

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0916622-09 или 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

За достъп до всички горепосочени секции, които нямат монтирани постоянни рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал или да бъдат изградени тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК.

Оборудването и обозначението на изборните помещенията да се извърши от общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение №237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

            Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

30.06.2021

Заседание

На 01.07.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

29.06.2021

Заседание

На 30.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

29.06.2021

Заседание

На 29.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

28.06.2021

Съобщение

На основание т. 7, изр. 2 от Решение № 50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК и уведомление с писмо с
изх. № НС-15-506/25.06.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение от 25.06.2021 г. на
ЦИК, с което е разрешено публикуване на образеца на бюлетината за района на интернет
страницата на РИК, РИК Враца публикува образеца на бюлетината за Шести изборен район
Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 

25.06.2021

Заседание

На 26.06.2021 година от 18:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

20.06.2021

Заседание

На 20.06.2021 година от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

17.06.2021

Заседание

На 18.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

17.06.2021

Заседание

На 17.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

14.06.2021

Заседание

На 15.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.06.2021

Заседание

На 11.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.06.2021

Заседание

На 14.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

07.06.2021

Заседание

На 08.06.2021 година от 17:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

04.06.2021

Заседание

На 07.06.2021 година от 17.00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

03.06.2021

Заседание

На 04.06.2021 година от 15.00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

30.05.2021

Съобщение

РИК06 – Враца определя краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 година, до 08.06.2021 година включително – 17.00 часа.

29.05.2021

Заседание

Насрочва заседание на РИК Враца на 31.05.2021 година от 17.00 часа, включително и във връзка с приемане на решение за  поправка на допусната техническа грешка в Решение № 17-НС от 27.05.2021 година на РИК Враца относно определяне на общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членове в секционните избирателни комисии в Шести изборен район –Врачански, при произвеждане на изборите за Народни представители на 11 юли 2021 година.

26.05.2021

Заседание

На 27.05.2021 година от 17.00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

23.05.2021

Заседание

На 25.05.2021 година от 17.00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

22.05.2021

Заседание

На 22.05.2021 година от 15.00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане на заседанието: град Враца, бул."Демокрация" № 1.

22.05.2021

Заседание

На 23.05.2021 година от 17.00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения