Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 213-НС
Враца, 11.07.2021

ОТНОСНО: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

В Районна избирателна комисия Враца е постъпил сигнал  с вх. № 493 от 11.07.2021 година в 17.25  часа от  Наталия Христова в качеството й на упълномощен представител на коалиция БСП за БЪЛЛГАРИЯ, в който се твърди, че на по-малко от 50 метра от СИК № 7 в гр. Мездра се намират агитационни материали (плакати) на ПП Демократична България и ПП Републиканци за България. Твърди се, че СИК са запознати, но не са взели мерки.

РИК-Враца незабавно сформира работна група в състав Силвия Коларова и Малинка Михайлова, която извърши проверка на място. При проверката не се установи наличие на поставени плакати на посочените по-горе партия и коалиция, поради което сигналът се явява неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, РИК Враца

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 493 от 11.07.2021 година в 17.25  часа от  Наталия Христова относно наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 06 27 00 007 в гр. Мездра като неоснователен.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 11.07.2021 в 21:15 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения