21.07.2021

Заседание

На 21.07.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

13.07.2021

Заседание

На 13.07.2021 година от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.07.2021

Съобщение

Във връзка с т.3 от Решение № 445-НС от 10.07.2021г. на ЦИК, приложено публикуваме списък с определените избирателни секции, в които следва да се извърши преброяване на контролните разписки по реда на горното решение.

 

60500003 6 ВРАЦА Борован 5548 с.Борован ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ЕТ. 1, УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №2
60800003 6 ВРАЦА Бяла Слатина 7702 гр.Бяла Слатина НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“, ЕТ.2, УЛ. „Д. БЛАГОЕВ“ №61
60800010 6 ВРАЦА Бяла Слатина 7702 гр.Бяла Слатина СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ЕТ.1, УЛ. „КЛ. ОХРИДСКИ“ №36
60800017 6 ВРАЦА Бяла Слатина 7702 гр.Бяла Слатина ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ЕТ.1 УЛ. „Д. БЛАГОЕВ“ №87
60800027 6 ВРАЦА Бяла Слатина 14406 с.Галиче СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №1
60800037 6 ВРАЦА Бяла Слатина 73660 с.Търнак ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. „МАРИН СТОЯНОВ“ №31
61000005 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ЖК „МЛАДОСТ“
61000012 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“, УЛ. „ГЕН. ЛЕОНОВ“ №95
61000019 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ПЕГ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ УЛ. „ЦАР ОБЕДИНИТЕЛ“ №9
61000026 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ППМГ - „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №18
61000033 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца НУ „СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ УЛ. „СТ. КАЛЪЧЕВ“ №2
61000040 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ“ УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №17
61000047 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УЛ. „СЕСТРИ ХАДЖИКРЪСТЕВИ“ №14
61000054 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000061 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000068 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000075 6 ВРАЦА Враца 12259 гр.Враца СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ЖК „ДЪБНИКА“
61000082 6 ВРАЦА Враца 55070 с.Паволче УЧИЛИЩЕТО
61000094 6 ВРАЦА Враца 30606 с.Згориград ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
61000102 6 ВРАЦА Враца 20376 с.Девене ЧИТАЛИЩЕТО
62000005 6 ВРАЦА Козлодуй 37798 гр.Козлодуй ДГ „МИР“ В ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС №1
62000012 6 ВРАЦА Козлодуй 37798 гр.Козлодуй НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ УЛ. „СВИЛЕН РУСЕВ“ №27
62000020 6 ВРАЦА Козлодуй 18505 с.Гложене ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ УЛ. „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ №1
62100002 6 ВРАЦА Криводол 39846 гр.Криводол СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - ЕТ.1, УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №78
62100015 6 ВРАЦА Криводол 58788 с.Пудрия САЛОНА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. Г. ДИМИТРОВ“ №49
62700006 6 ВРАЦА Мездра 47714 гр.Мездра СУ „ИВАН ВАЗОВ“ УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №32
62700013 6 ВРАЦА Мездра 47714 гр.Мездра ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ЕТАЖ 1, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №93А
62700024 6 ВРАЦА Мездра 30510 с.Зверино КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №1
62800004 6 ВРАЦА Мизия 48043 гр.Мизия УЛ. „9-ТИ СЕПТЕМВРИ“ №2А-ДГ „НЕЗАБРАВКА“
63100002 6 ВРАЦА Оряхово 54020 гр.Оряхово НУ „ПЕТЪР БЕРОН“, УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ №33
63100009 6 ВРАЦА Оряхово 70723 с.Селановци ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, УЛ. „1-ВИ МАЙ“ №5
63200003 6 ВРАЦА Роман 62997 гр.Роман НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“, ЕТ.1, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №41
63500004 6 ВРАЦА Хайредин 48492 с.Михайлово ОУ „ГОРАН ЧЕРВЕНЯШКИ“ УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №26

 

11.07.2021

Заседание

На 11.07.2021 година от 13:55 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.07.2021

Заседание

На 11.07.2021 година от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

10.07.2021

Заседание

На 10.07.2021 година от 19:40 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

10.07.2021

Заседание

На 10.07.2021 година от 7:15 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

09.07.2021

Заседание

На 09.07.2021 година от 17:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

09.07.2021

Заседание

На 09.07.2021 година от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

07.07.2021

Заседание

На 08.07.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

07.07.2021

Заседание

На 07.07.2021 година от 17:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

06.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден като посочва:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването,

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден,

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките

в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Шести изборен район – Врачански, както следва:

 

 1. За община Борован: определени със Заповед № 217/18.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,ет. 1, ул. „Хр.Смирненски“ № 2

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 40

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896 70 96 42   от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 1. За община Бяла Слатина: посочени с писмо с рег. № 0601-78-64/01.07.2021 г. на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ“Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ“Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 10

СИК № 060800021 –с. . Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 2

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 16

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, сграда на кметството, ул. „Георги Димитров” № 28

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел.0915/8-26-55, както следва:

- За кметствата в общината: от 7:00 ч. до 18:00 ч.;

- За гр. Бяла Слатина: от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 

 1. За община Враца: посочени с писмо с рег. № 3700-94/01.07.2021 г. на  общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к. "Младост";

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул. "Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ "Акад. Ив. Ценов", бул. "Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000029 в СУ "Отец Паисий", ул."Ал.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000080 в СУ "Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

Заявки за транспорт ще се приемат на тел. 092 62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч. на 11 юли 2021 г. (само за гр. Враца).

 1. За община Козлодуй: определени със Заповед № 350/01.07.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй – СИК № 0620 00 003 на първи етаж в сградата на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Стефан Караджа“ № 22

За с. Хърлец - СИК № 0620 00 016 - Квартален клуб/Бежанска махала/, ул. „Цар Освободител“ №45

За с. Гложене -  СИК № 0620 00 019 в кафе-аперитив „Ловна среща“, ул. „Ленин“ № 31

За с. Бутан - СИК № 0620 00 025 –ДГ "I-ви юни“, ул. „Георги Димитров“ № 80

За с. Крива бара СИК №0620 00 026 – бивша сграда на НУ "Гео Милев"-1 етаж, ул. „Георги Димитров“ № 45.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7,00 ч. до 19,00 ч. по населени места, както следва:

- За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

- За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

- За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

- За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

- За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: [email protected]

 1. За община Криводол: определени със Заповед № 339/28.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването: 

СИК № 062100002 -гр. Криводол, помещаваща се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Криводол, ул. „Г.Димитров“ № 78, ет. 1

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/20 45 от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 1. За община Мездра: определени със Заповед № 453/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул."Иван Вазов" № 2

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0886500134 от 07:00 ч. до 19:30 ч.

 1. За община Мизия: определени със Заповед №РД.11-332/26.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр.Мизия , ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с.Сараево, ул.“Христо Ботев“ №25-кметството

СИК 06 2800 006- с.Войводово, ул.“Христо Ботев“ №19- Дневен център за деца,

СИК 06 2800 007- с.Крушовица, ул.“Минко Костадинов“№69-ДГ „Незабравка“

СИК № 06 2800 009- с.Софрониево ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с.Липница, ул.“Георги Димитров“ №17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 23 83 26 от 7:00ч. до 20:00 ч.  

 1. За община Оряхово: определени със Заповед № РД-11-237/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001- гр. Оряхово – Училище „Петър Берон“, ул. „Никола Вапцаров“ № 33

СИК № 063100003 – гр. Оряхово –Градска библиотека, пл. „Дико Илиев“ № 1

СИК № 063100008 - с. Селановци – Читалище „Самообразование“, ул.„С. Румянцев“ № 11

СИК № 063100016 –  с. Галово – Кметството, ул. „Централен площад“ №1

СИК № 063100011 –  с. Остров – Училище „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ № 16

СИК № 063100012 –  с. Остров – Училище „Отец Паисий“ , ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 1

СИК № 063100013 –  с. Горни Вадин – Читалище „Развитие“, ул. „Георги Димитров“ №1

СИК № 063100014 –  с. Долни Вадин – Пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 26

СИК № 063100015 - с. Лесковец – Училище, ул. „Георги Димитров“ № 19

Телефони на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Оряхово: тел. 09171/4703, 09172/2312, 09173/ 22 82, 09175/2241, 09175/ 2241, 19175/ 2298, 09174/22-61, 09174/26-60, 09176/22-35,  от 8:00 ч. до 14:00 ч.

 

 1. За община Роман: определени със Заповед №702/17.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063200003- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 063200004- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 0632000010- с. Синьо бърдо, Автоспирка, ул. „Васил Левски“ №10А

СИК № 0632000015- с. Хубавене, Салон на читалището, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 

 1. За община Хайредин: определени със Заповед № РД-364/30.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

 СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки")

СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев")

СИК № 063500008, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството)

СИК № 063500009, адрес: С. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището

СИК № 063500011, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба“)

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0916622-09 или 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

За достъп до всички горепосочени секции, които нямат монтирани постоянни рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал или да бъдат изградени тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК.

Оборудването и обозначението на изборните помещенията да се извърши от общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение №237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

            Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

06.07.2021

Заседание

На 06.07.2021 година от 15:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

03.07.2021

Заседание

На 03.07.2021 година от 12:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

01.07.2021

Съобщение

На 02.07.2021г. ще бъде разположено Специализирано устройство за машинно гласуване на гражданите, както следва:

от 9:00 до 16:30 часа в сградата на Община Враца - Център за административно обслужване,

от 9:00 до 16:30 часа в град Враца, кв. Дъбника - сградата на Пощата,

от 9:00 до 11:00 часа в с. Харлец, общ. Козлодуй,

от 12:00 до 14:00 часа в сградата на общ. Козлодуй (безистен),

от 14:30 до 16:00 часа в сградата на общинска администрация Мизия, етаж 1,

от 16:30 до 18:00 часа в сградата на общинска администрация Оряхово.

 

На 06.07.2021г. ще бъде разположено Специализирано устройство за машинно гласуване на гражданите, както следва:

от 9:00 до 12:00 с. Мраморен общ. Враца,

от 05.07 от 14:00 до 17:00 - гр. Роман.

 

Точните адреси за разположение на Специализираните устройства за машинно гласуване са обозначени от Общините.

 

01.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден като посочва:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването,

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден,

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките

в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Шести изборен район – Врачански, както следва:

 

 1. За община Борован: определени със Заповед № 217/18.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,ет. 1, ул. „Хр.Смирненски“ № 2

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 40

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896 70 96 42   от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 1. За община Бяла Слатина: посочени с писмо с рег. № 0601-78-64/01.07.2021 г. на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ“Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ“Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 10

СИК № 060800021 –с.Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 2

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 16

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, сграда на кметството, ул. „Георги Димитров” № 28

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел.0915/8-26-55, както следва:

- За кметствата в общината: от 7:00 ч. до 18:00 ч.;

- За гр. Бяла Слатина: от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 

 1. За община Враца: посочени с писмо с рег. № 3700-94/01.07.2021 г. на  общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к. "Младост";

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул. "Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ "Акад. Ив. Ценов", бул. "Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000029 в СУ "Отец Паисий", ул."Ал.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000080 в СУ "Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

Заявки за транспорт ще се приемат на тел. 092 62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч. на 11 юли 2021 г. (само за гр. Враца).

 1. За община Козлодуй: определени със Заповед № 350/01.07.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй – СИК № 0620 00 003 на първи етаж в сградата на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Стефан Караджа“ № 22

За с. Хърлец - СИК № 0620 00 016 - Квартален клуб/Бежанска махала/, ул. „Цар Освободител“ №45

За с. Гложене -  СИК № 0620 00 019 в кафе-аперитив „Ловна среща“, ул. „Ленин“ № 31

За с. Бутан - СИК № 0620 00 025 –ДГ "I-ви юни“, ул. „Георги Димитров“ № 80

За с. Крива бара СИК №0620 00 026 – бивша сграда на НУ "Гео Милев"-1 етаж, ул. „Георги Димитров“ № 45.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7,00 ч. до 19,00 ч. по населени места, както следва:

- За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

- За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

- За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

- За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

- За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: [email protected]

 1. За община Криводол: определени със Заповед № 339/28.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването: 

СИК № 062100002 -гр. Криводол, помещаваща се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Криводол, ул. „Г.Димитров“ № 78, ет. 1

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/20 45 от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 1. За община Мездра: определени със Заповед № 453/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул."Иван Вазов" № 2

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0886500134 от 07:00 ч. до 19:30 ч.

 1. За община Мизия: определени със Заповед №РД.11-332/26.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр.Мизия , ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с.Сараево, ул.“Христо Ботев“ №25-кметството

СИК 06 2800 006- с.Войводово, ул.“Христо Ботев“ №19- Дневен център за деца,

СИК 06 2800 007- с.Крушовица, ул.“Минко Костадинов“№69-ДГ „Незабравка“

СИК № 06 2800 009- с.Софрониево ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с.Липница, ул.“Георги Димитров“ №17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 23 83 26 от 7:00ч. до 20:00 ч.  

 1. За община Оряхово: определени със Заповед № РД-11-237/24.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001- гр. Оряхово – Училище „Петър Берон“, ул. „Никола Вапцаров“ № 33

СИК № 063100003 – гр. Оряхово –Градска библиотека, пл. „Дико Илиев“ № 1

СИК № 063100008 - с. Селановци – Читалище „Самообразование“, ул.„С. Румянцев“ № 11

СИК № 063100016 –  с. Галово – Кметството, ул. „Централен площад“ №1

СИК № 063100011 –  с. Остров – Училище „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ № 16

СИК № 063100012 –  с. Остров – Училище „Отец Паисий“ , ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 1

СИК № 063100013 –  с. Горни Вадин – Читалище „Развитие“, ул. „Георги Димитров“ №1

СИК № 063100014 –  с. Долни Вадин – Пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 26

СИК № 063100015 - с. Лесковец – Училище, ул. „Георги Димитров“ № 19

Телефони на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Оряхово: тел. 09171/4703, 09172/2312, 09173/ 22 82, 09175/2241, 09175/ 2241, 19175/ 2298, 09174/22-61, 09174/26-60, 09176/22-35,  от 8:00 ч. до 14:00 ч.

 

 1. За община Роман: определени със Заповед №702/17.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063200003- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 063200004- гр. Роман, НЧ „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 0632000010- с. Синьо бърдо, Автоспирка, ул. „Васил Левски“ №10А

СИК № 0632000015- с. Хубавене, Салон на читалището, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в периода от 03.07.2021 г. до 11.07.2021 г.

 

 1. За община Хайредин: определени със Заповед № РД-364/30.06.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

 СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки")

СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев")

СИК № 063500008, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството)

СИК № 063500009, адрес: С. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището

СИК № 063500011, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба“)

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0916622-09 или 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

За достъп до всички горепосочени секции, които нямат монтирани постоянни рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал или да бъдат изградени тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК.

Оборудването и обозначението на изборните помещенията да се извърши от общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение №237-НС /16.06.2021 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

            Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

30.06.2021

Заседание

На 01.07.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

29.06.2021

Заседание

На 30.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

29.06.2021

Заседание

На 29.06.2021 година от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

28.06.2021

Съобщение

На основание т. 7, изр. 2 от Решение № 50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК и уведомление с писмо с
изх. № НС-15-506/25.06.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение от 25.06.2021 г. на
ЦИК, с което е разрешено публикуване на образеца на бюлетината за района на интернет
страницата на РИК, РИК Враца публикува образеца на бюлетината за Шести изборен район
Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения