Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 12-НС
Враца, 25.05.2021

ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 година.

На основание чл. 72, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 110-НС от 24 май 2021 година на ЦИК , Районна избирателна комисия шести изборен район Врачански

Р Е Ш И:

Определя краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли  2021 година, както следва:

Краен срок – 31.05.2021 г. - 17:00 ч.

 

Документи се приемат всеки календарен ден в работното време на комисията, като крайния срок е на 31.05.2021 година до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия Районна избирателна комисия Враца, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

Обявено на:……………………………………………… Подпис: 1.                                    Подпис: 2

свалено на: ……………………………………………… Подпис: 1.                                    Подпис: 2

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 25.05.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения