Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
Враца, 22.05.2021

ОТНОСНО: За Незабавно определяне начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава- Решение № 15-НС от 15 май 2021 година ЦИК т.3.1. съгласно изискванията на т.1 и т.3.2. от същото решение на ЦИК. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, ал. 2 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца)

РИК Враца обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на табло, разположено във фоайето на Областна администрация - Враца, находящо се на адрес: гр. Враца, бул. „Демокрация" № 1, ет.1 и чрез публикуване на интернет страницата си.

Мястото за обявяване на решенията на РИК Враца да се оформи от организационно-техническия екип на Областна администрация - Враца по начин, показващ предназначението му.

На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на таблото по т. 1 и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

Срокът за обжалване на решенията на РИК Враца започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване (на таблото по т.1 или на интернет страницата на комисията).

Организационно-техническият екип на Областна администрация - Враца да предприеме подходящи мерки за осигуряване на достъп на избирателите до определеното за оповестяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански  място, посочено в т. 1.

      Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 22.05.2021 в 16:46 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения