Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Враца, 25.05.2021

ОТНОСНО: утвърждаване на единна номерация на издаваните Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 21 от Решение № 118-НС от  25 май 2021 година на ЦИК, РИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

            РИК Враца издава удостоверения на регистрираните от комисията кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.   и определя последователна номерация с арабски цифри, започващи с номер 1 на издадените удостоверения по Приложение № 70-НС от изборните книжа, съгласно Решение № 18-НС от  15 май 2021 година относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година както следва:

 

ХХ-УУ, където:

 

  • „ХХ“ е номера от решението на РИК Враца за регистриране на кандидатите за народни представители в кандидатската листа на предложилата ги партия/коалиция от партии или инициативен комитет;

 

- „УУ“ е пореден номер на кандидата в регистрираната и обявена кандидатска листа на политическата партия/коалиция от партии/инициативен комитет.

 

            Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

Обявено на:……………………… ………………. Подпис 1                                   Подпис 2

Свалено на: ……………………………………… Подпис: 1.                                  Подпис 2

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 25.05.2021 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения