Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Враца, 22.05.2021

ОТНОСНО: Определяне на член за маркиране на печатите на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Маркиране по уникален начин на печатите на РИК Враца На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 37-НС от 19.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца)

Определя Председателя Камелия Татарска и Маргарит Маждраков – съответно председател и секретар на РИК Враца да положат знак за маркиране на печатите на РИК Враца по уникален начин.

Съставя протокол, подписан от членовете на РИК Враца, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати, неразделна част от настоящето решение.

Приложението не се публикува.

             Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 22.05.2021 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения