Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 79-НС
Враца, 26.06.2021

ОТНОСНО: определяне на броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили уведомления от общините в изборния район с входящи номера от 26.06.2021 г., както следва: вх. № 151/26.06.21г. от община Борован, вх. № 154/26.06.21г. от община Бяла Слатина, вх. № 153/26.06.21г. от община Враца,  вх. № 149/26.06.21г. от община Козлодуй, вх. № 156/26.06.21г. от община Криводол, вх. № 148/26.06.21г. от община Мездра, вх. № 154/26.06.21г. от община Мизия, вх. № 158/ 26.06.2021 г. от община Оряхово,   вх. № 147/26.06.21г. от община Роман и вх. № 157/26.06.21г. от община Хайредин относно броя на постъпилите в общините заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В община Бяла Слатина са постъпили общо 240 броя (бр.) заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Бяла Слатина - 92 бр., за с. Алтимир – 6 бр., за с. Бърдарски геран – 4 бр., за с. Бъркачево – 15 бр., за с. Враняк – 3 бр., за с. Габаре - 0 бр., за с. Галиче – 51 бр., за с. Драшан – 0 бр., с. Комарево – 6 бр., за с. Попица – 9 бр., за с. Соколаре - 10 бр., за с. Тлачене - 0 бр., за с. Търнава - 38 бр. и за с. Търнак – 6 бр.

В община Враца са постъпили общо 48 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Враца - 21 бр., за с. Чирен – 7 бр., за с. Девене – 1 бр., за с. Три кладенци – 6 бр., за с. Мраморен – 0 бр., за с. Вировско - 1 бр., за с. Веслец – 3 бр., за с. Лиляче – 5 бр., за с. Нефела – 0 бр.

В община Криводол са постъпили общо 73 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Криводол - 3 бр., за с. Ракево – 25 бр., за с. Добруша – 1 бр., за с. Градешница – 8 бр., за с. Баурене – 0 бр., за с. Галатин – 4 бр., за с. Лесура – 1 бр., за с. Фурен – 7 бр., за с. Осен – 2 бр., за с. Краводер – 14 бр., за с. Пудрия – 8 бр., за с. Г.Бабино – 0 бр., за Ботуня – 0 бр., за с. Главаци – 0 бр., за с. Уровене – 0 бр.

В община Борован са постъпили общо 134 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за с. Борован - 46 бр., за с.Добролево – 27 бр., за с. Малорад – 53 бр., за с. Нивянин - 4 бр., за с. Сираково – 4 бр.

В община Мизия са постъпили общо 37 броя заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Мизия - 10 бр., за с. Липница – 2 бр., за с. Крушовица - 15 бр., за с. Войводово – 0 бр. и за с. Софрониево – 10 бр. и за с. Сараево – 0 бр.

В община Роман са постъпили общо 42 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Роман - 4 бр., за с. Курново – 11 бр., за с. Синьо бърдо – 8 бр., за Камено поле - 4 бр., за с. Хубавене – 2 бр., за с. Радовене – 5 бр., за с. Долна Бешовица –  6 бр. и с. Кунино – 2 бр.

В община Оряхово са постъпили общо 36 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Оряхово – 5 бр., за с. Селановци – 12 бр.,  за с. Остров- 18 бр., за с. Долни Вадин – 1 бр.

 

В община Хайредин са постъпили общо 30 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за с. Хайредин – 6 бр., за с. Манастирище – 9 бр., с. Михайлово – 7 бр. и с. Рогозен – 8 бр.

В община Мездра са постъпили общо 4 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа.

В община Козлодуй са постъпили общо 27 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за  гр. Козлодуй - 1 бр., за с. Хърлец – 9 бр., за с. Гложене – 9 бр.,  за с. Бутан –  6 бр. и за с. Крива Бара – 2 бр.

            РИК Враца установи, че са налице хипотезите на раздел II, т. 5, 8, 11 и 12 на Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК.

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, изречение второ от Изборния кодекс и Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, РИК Враца

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ 22 (двадесет и два) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия (подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

В община Враца - 2 броя ПСИК

В община Борован – 3 броя ПСИК.

В община Бяла Слатина – 5 броя ПСИК.

В община Козлодуй - 1 брой ПСИК.

В община Криводол - 3 броя ПСИК.

В община Мизия - 3 броя ПСИК.

В община Оряхово - 2 брой/я ПСИК.

В община Роман - 2 броя ПСИК.

В община Хайредин - 1 броя ПСИК.

Настоящето решение да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 26.06.2021 в 21:48 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения