Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
Враца, 26.06.2021

ОТНОСНО: упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия Враца за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. за Шести изборен район-Врачански от печатницата и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до Областна администрация Враца.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 13 от Изборния кодекс, т.14 от Решение № 50-НС от 20.05.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК), писмо с изх. № НС-15-483/21.06.2021 г. на ЦИК, РИК Враца

Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА двама членове на РИК Враца, предложени от различни партии и коалиции, Камелия Кръстева Татарска с ЕГН ********** - председател на РИК Враца и Маргарит Марков Маждраков с ЕГН ********** - секретар на РИК Враца със следните права:

 1. Да присъстват при предаването на отпечатаните хартиени бюлетини в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и да приемат съвместно с упълномощените представители на Областна администрация - Враца от територията на „Печатница на БНБ” АД, бюлетините за Шести изборен район-Врачански и осъществят контрол при транспортирането и доставката им от посочения адрес до гр. Враца, бул. „Демокрация" № 1, Областна администрация - Враца, определеното помещение за съхранение под охрана на МВР.
 2. Упълномощените лица имат право да положат подписите си от името на Районна избирателна комисия Враца на приемо-предавателния протокол и всички други необходими във връзка с делегираните правомощия документи, включително да удостоверят запечатването с лента, подписана от всички членове на РИК Враца и подпечатана с печата на комисията, на помещението в сградата на Областна администрация Враца, в което ще се съхраняват бюлетините за изборния район като отразят върху лентата датата и часа на запечатването и положат подписите си върху лентата.
 3. Правата по настоящето се упражняват само заедно.  

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 26.06.2021 в 21:46 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения