Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Враца, 26.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 133/25.06.2021 г. от Марин Иванов Цветков в качеството му на преупълномощен представител на ПП ДПС, с вх. № 136/25.06.2021 г. от Андрей Христов Вълчев в качеството му на упълномощен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, с вх. № 139/25.06.2021 г. от Петя Цветанова Аврамова в качеството й на упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, всички за извършване на промяна в състав на СИК от община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

061000002

Член

Митко Йорданов Павлов

Красимира Ангелова Томова

ЕГН **********

2.

061000099

Член

Красимира Ангелова Томова

 

Светлана Николова Стефанова

ЕГН **********

3.

061000104

Секретар

Андрей Петров Видолов

Ивайло Петров Георгиев

ЕГН **********

4.

061000095

Зам.-председател

Тонита Исаева Исаева

Пауло Ангелов Горанов

ЕГН **********

5.

061000092

Зам.-председател

Цветан Кънов Любенов

Марин Иванов Мишев

ЕГН **********

6.

061000081

Член

Марина Маринова Мишева

Малин Янков Иванов

ЕГН **********

7.

061000040

Член

Галина Цветанова Първанова

Теодора Христова Игнатова

ЕГН **********

8.

061000064

Член

Емилия Валентинова Бонева

Калин Гошев Кръстев

ЕГН **********

9.

061000043

Член

Миглена Валериева Иванова

Даниела Цветанова Хайкова

ЕГН **********

10.

061000038

Член

Първолета Първанова Вутова

Румен Петров Дудински

ЕГН **********

11.

061000008

Член

Веса Николова Каменова

Мария Георгиева Димитрова

ЕГН **********

12.

061000016

Зам.-председател

Мая Иванова Генкова

Даниела Михайлова Велкова

ЕГН **********

13.

061000019

Член

Владимир Петров Цветков

Десислава Христова Христова

ЕГН **********

14.

061000020

Член

Десислава Христова Христова

 

Владимир Петров Цветков

ЕГН **********

15.

061000043

Член

Хелена Максимова Макавеева

Соня Борисова Кръстева

ЕГН **********

16.

061000064

Член

Цветелина Георгиева Попова

Хелена Максимова Макавеева

ЕГН **********

17.

061000074

Секретар

Теодора Ивова Илиева

Павлинка Иванова Кръстева

ЕГН **********

18.

061000074

Член

Глория Иванова Божляковска

Галя Митева Рачева

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 26.06.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения