Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Враца, 26.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Мездра в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 114/ 21.06.2021 г. от Яна Венелинова Нинова в качеството й на преупълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС; с вх. № 116/21.06.2021 г. от Наталия Христова Цветкова в качеството й на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“; вх. № 126/24.06.2021 г. от Владислава Тошева Лакова – упълномощен представител на КП“ДБ-О“ , с вх. № 144/ 26.06.2021 г. от Мирчо Маринов Мирчев в качеството му на преупълномощен представител на ПП ДПС, всички  за извършване на промени в състава на СИК от община Мездра в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложено пълномощно.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

062700023

Председател

Маринела Иванова Илиева

Татяна Наскова Иванова

ЕГН **********

2.

062700023

Член

Стелиана Радославова Тодорова

Николай Венциславов Мишев

ЕГН **********

3.

062700024

Секретар

Татяна Наскова Иванова

Маринела Иванова Илиева

ЕГН **********

4.

062700024

 

Член

Петър Митков Паскалев

Марчела Илиева Стоянова

ЕГН **********

5.

062700035

Член

Десислава Младенова Христова

Дарина Илиева Стоянова

ЕГН **********

6.

062700035

Председател

Дарина Илиева Стоянова

 

Ваня Иванова Христова

ЕГН **********

7.

062700039

Член

Цветелин Станиславов Цанов

Ели Богданова Христова

ЕГН **********

8.

062700027

 

Зам.-председател

Бистра Николова Банкова-Георгиева

Радка Каменова Митова

ЕГН **********

9.

062700008

Член

Десислава Емилиянова Младенова

Иван Стоянов Трайков

ЕГН **********

10.

062700001

Член

Веселка Ценова Радовенска

Светлана Николаева Тодорова

ЕГН **********

11.

062700002

Член

Цветослава Даниелова Радовенска

Петя Асенова Александрова

ЕГН **********

12.

062700004

Член

Янислав Константинов Костов

Катрин Тодорова Димитрова

ЕГН **********

13.

062700006

Зам.-председател

Ива Борисова Ценова

Янислав Константинов Костов

ЕГН **********

14.

062700012

Член

Румен Мирчев Маринов

Питър Бориславов Петров

ЕГН **********

15.

062700015

Председател

Веселка Александрова Тошева

Ива Борисова Ценова

ЕГН **********

16.

062700017

Член

Поля Петрова Стефанова

Бисер Иванов Василев

ЕГН **********

17.

062700021

Член

Йоана Тихомирова Тодорова

Деница Ивайлова Тодорова

ЕГН **********

18.

062700022

Член

Тодор Димитров Янков

Мария Тодорова Велчева

ЕГН **********

19.

062700023

Член

Румен Маринов Мартинов

Албена Валентинова Борисова

ЕГН **********

20.

062700033

Председател

Мария Тодорова Велчева-Ташева

Христина Стефанова Николова

ЕГН **********

21.

062700034

Секретар

Емил Добринов Добринов

Светла Йорданова Йорданова

ЕГН **********

22.

062700042

Член

Цветанка Цекова Костова

Лора Людмилова Ташкова

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 26.06.2021 в 21:41 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения