Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Враца, 26.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Мизия в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 83/15.06.2021 г. от Теодоси Вълчков Берчев в качеството му на преупълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС; вх. № 124/24.06.2021 г.  от Владислава Тошева Лакова-упълномощен представител на КП“ДБ-О“ за извършване на промени в състава на СИК от община Мизия в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с които се предлагат извършването на замени на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

062800001

Зам.-председател

Петя Венкова Гечева

Румяна Атанасова Ванчукова

ЕГН **********

2.

062800009

Член

Миглена Милчева Радкова

Евгения Пламенова Андреева

ЕГН **********

3.

062800011

Председател

Румяна Атанасова Ванчукова

 

Петя Венкова Гечева

ЕГН **********

4.

062800002

Член

Милка Тодорова Димитрова

Теменуга Маринова Липнешка

ЕГН **********

5.

062800005

Председател

 

Теменуга Маринова Липнешка

 

Милка Тодорова Димитрова

ЕГН **********

6.

062800006

Секретар

Спас Иванов Спасов

Детелина Стефанова Йорданова

ЕГН **********

7.

062800008

Член

 

Детелина Стефанова Йорданова

Спас Иванов Спасов

ЕГН **********

 

  1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 26.06.2021 в 21:39 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения