Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Враца, 26.06.2021

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в решения за назначаване на членове на секционни избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

При извършена проверка в информационната система на РИК Враца се установи наличие на допуснати технически грешки при изписване имената на назначени членове на секционни избирателни комисии на територията на общините в Шести изборен район-Врачански.

В тази връзка са постъпили и уведомления и предложения, както следва:  с вх. № 75/14.06.2021 г от община Криводол, с вх. № 96/17.06.2021 г от Данаил Йорданов – упълномощен представител на ПП „ИТН“, с вх. № 99/18.06.2021 г от Валери Валериев – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, с вх. № 100/18.06.2021 г от община Мездра, с вх. № 105/19.06.2021 г от Борислав Банчев – упълномощен представител на ПП „ДПС“, с вх. № 122/24.06.2021 г от Владислава Лакова – упълномощен представител на КП „ДБ-О“, с вх. № 132/25.06.2021 г от Марин Цветков – упълномощен представител на ПП „ДПС“, всички за поправка на технически грешки. Направена е и справка в община Оряхово и община Роман относно отстраняването на допуснати технически грешки.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, РИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 50-НС от 11.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Криводол, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 2. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 39-НС от 07.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Оряхово, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 3. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 46-НС от 08.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Роман, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 4. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 56-НС от 15.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Мездра, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 1. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 53-НС от 14.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Борован, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 2. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 51-НС от 11.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Бяла Слатина, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 3. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 52-НС от 11.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Враца, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 4. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 55-НС от 15.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 5. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 47-НС от 08.06.2021 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Хайредин, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 26.06.2021 в 21:38 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения