Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Враца, 20.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

        В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 107/19.06.2021 г. от Евгений Николаевич Белий в качеството на упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в съставите на СИК от община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с което се предлага извършването на замяна на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложението са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице съгласно приложено пълномощно.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

061000003

Член

Теодор Христов Найденов

Звезда Атанасова Христова

ЕГН **********

2.

061000005

Член

Чавдар Ивайлов Георгиев

Гина Иванова Накова

ЕГН **********

3.

061000013

Член

Галя Илиева Исаева

Славянка Георгиева Заекова

ЕГН **********

4.

061000015

Секретар

Иван Лозанов Алексиев

Галя Илиева Исаева

ЕГН **********

5.

061000017

Член

Елина Георгиева Данова

Иванка Борянова Борисова

ЕГН **********

6.

061000039

Член

Лиляна Илиева Вельова

Нина Петкова Якимова

ЕГН **********

7.

061000053

Председател

Тихомир Лъчезаров Иванов

 

Теодор Христов Найденов

ЕГН **********

8.

061000070

Член

Николай Тодоров Съйнов

Таня Драгомирова Георгиева

ЕГН **********

9.

061000072

Член

Ваня Тодорова Иванова

Ваня Таскова Тодорова

ЕГН **********

10.

061000077

Член

Николай Гергов Иванов

Димчо Димов Георгиев

ЕГН **********

11.

061000080

Председател

Димчо Димов Георгиев

Бойка Ангелова Методиева

ЕГН **********

12.

061000080

Член

Милчо Иванов Велковски

Стоянка Ангелова Иванова

ЕГН **********

13.

061000084

Председател

Таня Драгончирова Георгиева

Николай Тодоров Съйнов

ЕГН **********

 

  1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 20.06.2021 в 13:17 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения