Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Враца, 20.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Мездра в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 98/18.06.2021 г. и № 108/19.06.2021 г., всички от Наталия Христова Цветкова в качеството й на преупълномощен представител на КП  „БСП за България“, за извършване на промени в състава на СИК от община Мездра в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице съгласно приложено пълномощно.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

062700003

Член

Лидия Цветкова Илиева

Мария Сергеева Василева

ЕГН **********

2.

062700011

Член

Мария Сергеева Василева

Дениз Зияа Балтепе

ЕГН **********

3.

062700015

Зам.-председател

Йорданка Коцова Стоянова

 

Валя Михайлова Манчева

ЕГН **********

4.

062700016

 

Член

Емил Цеков Пановски

Ангелина Иванова Маркова

ЕГН **********

5.

062700018

Председател

Йото Дамянов Вътков

Вера Филипова Дамянова

ЕГН **********

6.

062700021

Член

Георги Костадинов Иванов

 

Даниела Иванова Божидарова

ЕГН **********

7.

062700023

Член

Радка Ангелова Атанасова

Еленка Митева Цветкова

ЕГН **********

8.

062700024

Зам.-председател

Петя Николова Цветкова

Йонка Николова Йотова

ЕГН **********

9.

062700025

Член

Седефка Стефанова Кръстева

Диана Иванова Димитрова

ЕГН **********

10.

062700037

Член

Лидия Стоянова Цанова

Цонка Евлогиева Колова

ЕГН **********

11.

062700024

Член

Памела Красимирова Иванова

Радка Ангелова Атанасова

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 20.06.2021 в 13:17 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения