Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Враца, 20.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Оряхово в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 88/16.06.2021 г. от Ралица Йорданова Проданова в качеството й на преупълномощен представител на Коалиция ГЕРБ - СДС, за извършване на промени в състав на СИК от община Оряхово в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с което се предлага извършването на замяна на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложението са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице съгласно приложено пълномощно.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

 

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

063100003

Член

Пенка Кръстева Петрова

Снежана Славова Кирова

ЕГН **********

2.

063100004

Член

Снежана Славова Кирова

Пенка Кръстева Петрова

ЕГН **********

3.

063100011

Зам.-председател

Сияна Димитрова Стефанова

Васко Цонков Миков

ЕГН **********

4.

063100011

Член

Наталия Генадиевна Демиденко - Филипова

Светлана Йорданова Кръстева

ЕГН **********

5.

063100012

Секретар

Васко Цонков Миков

Станислава Симеонова Стефанова

ЕГН **********

6.

063100012

Член

Светлана Йорданова Кръстева

 

Наталия Генадиевна Демиденко – Филипова

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 20.06.2021 в 13:16 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения