Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Враца, 20.06.2021

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 50-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК и  генерирания графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини, РИК – Враца

РЕШИ:

 

ОДОБРЯВА графичния файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  в Шести изборен район – Врачански.

Одобреният образец на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на РИК Враца и съдържащ данни за датата и часът на одобряването да се приложи към протокола от заседанието на РИК Враца като неразделна част.

Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис на РИК Враца.

Образецът на бюлетината се публикува след решение на ЦИК.

 

 

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 20.06.2021 в 13:16 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения