Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Враца, 18.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 79/15.06.2021 г. от Петя Цветанова Аврамова в качеството й на упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ – СДС и с вх. № 87/16.06.2021 г. от Марин Иванов Цветков в качеството му на преупълномощен представител на ПП ДПС, всички за извършване на промяна в състав на СИК от община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с които се предлага извършването на замяна на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

061000042

Член

Любимка Ивайлова Христова

Станка Захариева Начева

ЕГН **********

2.

061000048

Член

Полина Николаева Данова

Диана Веселинова Таскова

ЕГН **********

3.

061000051

Секретар

Юлиян Тодоров Димитров

Генади Георгиев Лазаров

ЕГН **********

4.

061000065

Член

Елена Руменова Ценова

Венета Кирилова Сарандева

ЕГН **********

5.

061000102

Член

Димитринка Давидова Георгиева

Искра Ганчева Велчева

ЕГН **********

6.

061000102

Член

Момчил Божидаров Иванов

Асен Михайлов Каменов

ЕГН **********

7.

061000091

Член

Асен Михайлов Каменов

 

Росица Василева Райчева

ЕГН **********

8.

061000082

Председател

Павлина Бориславова Иванова

Йордан Иванов Малджански

ЕГН **********

9.

061000056

Член

Петя Маринова Вълковска

Иван Веселинов Масларски

ЕГН **********

10.

061000025

Член

Михаела Данаилова Миткова

Росица Сергеева Докева

ЕГН **********

11.

061000004

Зам. Председател

Изабела Григориева Лишова

Таня Георгиева Тодорова

ЕГН **********

12.

061000026

Член

Галина Тодорова Величкова

Марияна Трифонова Тодорова

ЕГН **********

13.

061000036

Член

Йорданка Петрова Александрова

Маргарита Кирилова Благоева

ЕГН **********

14.

061000029

Член

Мая Иванова Крещарска

Цвети-Слава Руменова Асенова

ЕГН **********

15.

061000072

Секретар

Албена Ценова Миланова-Каменова

Перонитка Вълкова Симеонова

ЕГН **********

16.

061000011

Секретар

Ива Стоянова Иванова

Мирослав Тихомиров Тодоров

ЕГН **********

17.

061000022

Член

Марин Иванов Мишев

Йордан Веселинов Наумов

ЕГН **********

18.

061000043

Член

Марина Ивайлова Петкова

Ваня Илиева Йотова

ЕГН **********

19.

061000068

Член

Светослав Мариелов Борисов

Иванка Славчева Илкова

ЕГН **********

20.

061000051

Член

Пенка Иванова Иванова

Полина Николаева Данова

ЕГН **********

21.

061000023

Член

Золея Младенова Йовева

Таня Василева Стратиева

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 18.06.2021 в 19:11 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения