Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Враца, 18.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Бяла Слатина в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 82/15.06.2021 г. и с вх. № 102/18.06.2021 г. от Веселка Атанасова Борисова в качеството й на преупълномощен представител на Коалиция ГЕРБ - СДС, всички за извършване на промяна в състав на СИК от община Бяла Слатина в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с които се предлага извършването на замяна на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

060800012

Секретар

Вилма Арсова Маркова

Цветанка Миткова Везирска

ЕГН **********

2.

060800012

Член

Цветанка Миткова Везирска

Вилма Арсова Маркова

ЕГН **********

3.

060800009

Член

Мариана Симеонова Иванова

Соня Георгиева Бойчева

ЕГН **********

4.

060800018

Член

Иван Маринов Ангелов

Нина Венциславова Петрова

ЕГН **********

5.

060800018

Секретар

Нина Венциславова Петрова

 

Тарзан Игнатов Тодоров

ЕГН **********

6.

060800019

Председател

Нина Евгениева Петрова

Иван Маринов Ангелов

ЕГН **********

7.

060800003

Зам. Председател

Малинка Аврамова Лазарова

Цветанка Тодорова Каменова

ЕГН **********

8.

060800003

Член

Пенка Богданова Илиева

Малинка Аврамова Лазарова

ЕГН **********

9.

060800028

Председател

Гира Симеонова Христова

Миглена Луканова Георгиева

ЕГН **********

10.

060800028

Член

Виолета Стоянова Костадинова

Начко Петков Найденов

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 18.06.2021 в 19:11 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения