Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
Враца, 17.06.2021

ОТНОСНО: Поправка на допусната техническа грешка в Решение № 41 – НС от 08.06.2021г. на РИК06 – Враца относно регистриране и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

При проверка на данните на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се установи допусната техническа грешка при изписване на имената на регистрирани кандидати, както следва: на Ирена Ненкова Митова– кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ , регистрирана под номер 5 (пет) в същата листа и на Ивелина Цветанова Иванова – кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ , регистрирана под номер 7 (седем) в същата листа, които грешки следва да бъдат отстранени.

Във връзка с гореизложеното и на   основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия -  Враца

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 41-НС от 8 юни 2021 г. на РИК Враца, като името на кандидата, регистриран под номер 5 в кандидатската листа в Шести изборен район-Врачански  на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. вместо „Ирена Ненкова Митова“ да се чете „Ирена Ненкова Митева“.

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 41-НС от 8 юни 2021 г. на РИК Враца, като името на кандидата, регистриран под номер 7 в кандидатската листа в Шести изборен район-Врачански  на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. вместо „Ивелина Цветанова Иванова“ да се чете „Ивелина Цветанова Йорданова“.

 

            Анулира издадените Удостоверения по Приложение № 70-НС от изборните книжа и издава нови удостоверения.

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 17.06.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения