Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Враца, 17.06.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на кандидат за народен представител в регистрирана кандидатска листа на партия „АТАКА“ в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

При извършване на проверка на данните на кандидатите за народни представител в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се установи, че лицето Галин Пламенов Георгиев с ЕГН **********, регистриран с решение № 34-НС/07.06.2021 г. на РИК Враца под номер 2 (две) в кандидатската листа на партия „АТАКА“ е починал след извършване на регистрацията на кандидатската листа.

Предвид изложеното е налице основание за заличаване на регистрацията на посочения по-горе кандидат.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 258, ал. 5, предложение първо от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия -  Враца

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Галин Пламенов Георгиев с ЕГН ********** като кандидат за народен представител в Шести изборен район -Врачански., регистриран  под номер 2 (две) от кандидатската листа на партия „АТАКА“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година.

Анулира Удостоверение № 34-02/07.06.2021 г., издадено от РИК Враца.

За постановяване на настоящето решение да се уведоми партия „АТАКА“.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 17.06.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения