Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Враца, 17.06.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на кандидат за народен представител в регистрирана кандидатска листа на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

При извършване на проверка на данните на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се установи, че лицето Теодора Емилова Димитрова с ЕГН **********, регистрирана с решение № 40-НС/08.06.2021 г. на РИК Враца под номер 4 (четири) в кандидатската листа на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ не отговаря на особените изисквания на закона, а именно лицето няма навършени 21 години към изборния ден -  11 юли 2021 г. Съгласно разпоредбата на чл. 244 от Изборния кодекс, право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията. Чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България гласи, че за народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Предвид изложеното е налице основание за заличаване на регистрацията на посочения по-горе кандидат.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия -  Враца

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Теодора Емилова Димитрова с ЕГН ********** като кандидат за народен представител в Шести изборен район -Врачански., регистриран  под номер 4 (четири) от кандидатската листа на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година.

Анулира Удостоверение № 40-04/08.06.2021 г., издадено от РИК Враца.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 17.06.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения