Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
Враца, 17.06.2021

ОТНОСНО: Поправка на допусната техническа грешка в Решение № 32 – НС от 07.06.2021г. на РИК06 – Враца относно регистриране и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

С вх. № 95/17.06.2021 г. в РИК Враца е постъпило уведомление от Петя Аврамова – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за допусната техническа грешка при изписване на името на Светослав Иванов Спасов– кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от кандидатската листа на същата коалиция, която следва да бъде отстранена.

Във връзка с гореизложеното и на   основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия -  Враца

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 32-НС от 7 юни 2021 г. на РИК Враца, като името на кандидата, регистриран под номер 12 в кандидатската листа в Шести изборен район-Врачански  на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. вместо „Светослав Иванов Спасов“ да се чете „Светослав Цветанов Спасов“.

            Анулира издаденото  Удостоверение по Приложение № 70-НС от изборните книжа и издава ново удостоверение.

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 17.06.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения