Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Враца, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В РИК Враца с вх. № 62/09.06.2021 г. и в законоустановения срок (не по-късно от 30 дни преди изборния ден) е постъпило писмено предложение на кмета на община Козлодуй за състав на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на общината при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към предложението за съставите на СИК са представени и всички други изискуеми документи в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 7 от Изборния кодекс и т. 22 във връзка с т. 21 от Решение №124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, включително и подписан протокол от проведените консултации на дата 02.06.2021 г. без изписани възражения и особени мнения.

В така представения в РИК Враца протокол се съдържат данни за запознаване на присъстващите представители на правоимащите партии и коалиции с броя на местата в секционните избирателни комисии за всяка партия и коалиция и разпределението на ръководните места в комисиите, след което при кратки дебати и процедурни въпроси е пристъпено към уточняване на състава на всяка отделна СИК. Взети са решения за разпределение на съставите на СИК от № 1 до № 8 включително в общината. При обсъждане на състава на СИК № 9 са заявени искания за длъжността „председател“ едновременно от двама упълномощени представители - на коалиция „ГЕРБ-СДС“ и  на ПП „Има Такъв Народ“  като същите не са отстъпили от искането си и консултациите са били прекратени. Не са обсъждани съставите на останалите СИК, т.е. от общо  25 (двадесет и пет) секционни избирателни комисии са договорени съставите само на 8 (осем) от тях.

С оглед на гореизложеното, РИК Враца приема, че  не е налице постигнато съгласие между участниците в консултациите относно състава на всички секционни избирателни комисии в община Козлодуй и разпределението на ръководните места в комисиите в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс следва да се има предвид, че в случаите, когато не е постигнато съгласие, РИК назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 12, вр. ал. 7 от Изборния кодекс, Решение №124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, свои решения №15-НС/25.05.2021 г. и № 17-НС/27.05.2021 г., РИК – Враца

 

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 25 (двадесет и пет) секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно Приложение № 1,  неразделна част от настоящото решение, където наименованията на партиите и коалициите са посочени както следва:

1.1. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ -  ГЕРБ-СДС

1.2. Политическа партия „Има Такъв Народ“ – ИТН

1.3. Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – БСП за България

1.4. Политическа партия „Движение за права и свободи“ – ДПС

1.5. Коалиция от партии „Демократична България-обединение“ - ДБ-О

1.6. Коалиция от партии „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ - ИМВ

 1. УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове на секционните избирателни комисии на територията на община Козлодуй, предложени от всяка от участвалите в консултациите на 02.06.2021 г. партии и коалиции за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 15.06.2021 в 20:02 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения