Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
Враца, 07.06.2021

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ -СДС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 11/07.06.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от Бойко Методиев Борисов в качеството му на представляващ коалицията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на коалиция „ГЕРБ - СДС“ (Приложение № 64-НС от изборните книжа) с посочени  12 (дванадесет) кандидати. Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа) – 12 броя;
 2. Пълномощно в полза на Петя Цветанова Аврамова с № КО-Г 221 от 28.05. 2021г. от представляващия коалицията Бойко Борисов с права да подава и получава необходимите документи за регистрация на партията – заверено копие.

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 11-НС/14.05.2021 г. и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ - СДС“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

1.       

Петя Цветанова Аврамова

ЕГН **********

2.       

Красен Георгиев Кръстев

ЕГН **********

3.       

Костадин Никифоров Шахов

ЕГН **********

4.       

Мирослав Иванов Аспарухов

ЕГН **********

5.       

Мартин Николаев Харизанов

ЕГН **********

6.

Драгомир Ангелов Маринов

ЕГН **********

7.

Владимир Янков Миленков

ЕГН **********

8.

Мирослав Петров Комитски

ЕГН **********

9.

Миглена Георгиева Горанова

ЕГН **********

10.

Иво Кирилов Ралчовски

ЕГН **********

11.

Ралица Трилкова Добрева

ЕГН **********

12

Светослав Иванов Спасов

ЕГН **********

 

Издава удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 70-НС от изборните книжа, публикувано с Решение № 18-НС София, 15 май 2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година (ДВ, бр. 42 от 18.05.2021 г.).

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения