Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 21-НС
Враца, 31.05.2021

ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии, включително секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в комисиите в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 92, ал. 4, т.1 и ал. 5, чл. 90 вр. чл. 37 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на  ЦИК, РИК Враца

 

Р Е Ш И:

 1. 1. В случай на образуване на избирателни секции по реда на чл. 9, ал. 6, 8 и 9 от Изборния кодекс в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане (допълнителни), както и при образуване на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Шести изборен район-Врачански при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., РИК- Враца определя броя на членовете във всяка такава секционна избирателна комисия (СИК/ПСИК), както следва:

 - 6 (шест) членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

 1. 2. Определя ръководствата на СИК/ПСИК по т. 1 от настоящето решение в зависимост от броя на допълнително образуваните избирателни секции или секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Шести изборен район – Врачански, както следва:

2.1. При образувана допълнителна 1 (една) избирателна секция или 1 (една) секция за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.1.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

1

1

1

1

1

1

 

2.1.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

1

1

1

0

0

0

 

2.2. При образувани допълнително 2 (две) избирателни секции или 2 (две) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.2.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

2

2

2

2

2

2

 

2.2.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

2

1

1

1

1

0

 

2.3. При образувани допълнително 3 (три) избирателни секции или 3 (три) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.3.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

3

3

3

3

3

3

 

2.3.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

3

2

2

1

1

0

 

2.4. При образувани допълнително 4 (четири) избирателни секции или 4 (четири) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.4.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

4

4

4

4

4

4

 

2.4.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

4

3

2

2

1

0

 

2.5. При образувани допълнително 5 (пет) избирателни секции или 5 (пет) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.5.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

5

5

5

5

5

5

 

2.5.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

5

3

3

2

1

1

 

2.6. При образувани допълнително 6 (шест) избирателни секции или 6 (шест) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.6.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

6

6

6

6

6

6

 

2.6.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

6

4

3

2

2

1

 

2.7. При образувани допълнително 7 (седем) избирателни секции или 7 (седем) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

2.7.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

7

7

7

7

7

7

 

2.7.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

7

4

4

3

2

1

 

2.8. При образувани допълнително 8 (осем) избирателни секции или 8 (осем) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.8.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

8

8

8

8

8

8

 

2.8.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

8

5

4

3

3

1

 

 2.9. При образувани допълнително 9 (девет) избирателни секции или 9 (девет) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.9.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

9

9

9

9

9

9

 

2.9.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

8

6

5

3

3

2

 

2.10. При образувани допълнително 10 (десет) избирателни секции или 10 (десет) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

 2.10.1.Места за всички членове на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Общ брой членове на СИК/ПСИК

10

10

10

10

10

10

 

2.10.2.Места в ръководствата на СИК/ПСИК по партии и коалиции:

Партия/коалиция

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Ръководни места

9

6

5

4

4

2

   

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 31.05.2021 в 18:24 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения