Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 18-НС
Враца, 31.05.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 17 – НС от 27.05.2021г. на РИК06 – Враца относно определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия -  Враца

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 17 – НС от 27.05.2021г. на РИК06 – Враца, като на страница първа, в частта ОТНОСНО:  преди думите „…при произвеждане на изборите за народни представители на …“ вместо „ 4 април 2021г.“ да се чете „11 юли 2021г.“.

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 31.05.2021 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения