Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 17-НС
Враца, 27.05.2021

ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 4, т.1 и т. 2 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и приети със същото решение Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на ПСИК), РИК Враца

Р Е Ш И:

 1. Определя броя на членове във всяка СИК на база броя избиратели, както следва:

1.1. За секции до 500 избиратели включително –7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар;

1.2. За секции над 500 избиратели  - 9 членове,  включително председател, заместник-председател и секретар;

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция, както следва:

           Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

код обл.

 име на област

код общ.

име на община

район №

име на район

секция №

брой избиратели

Брой членове на СИК

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

001

459

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

002

521

9

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

003

693

9

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

004

310

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

005

394

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

006

701

9

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

007

398

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

008

259

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

009

293

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

010

157

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

001

597

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

002

593

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

003

525

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

004

575

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

005

548

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

006

522

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

007

590

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

008

690

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

009

543

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

010

509

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

011

523

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

012

545

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

013

631

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

014

732

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

015

1014

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

016

774

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

017

619

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

018

363

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

019

529

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

020

114

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

021

569

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

022

560

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

023

291

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

024

379

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

025

264

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

026

647

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

027

472

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

028

101

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

029

163

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

030

766

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

031

654

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

032

404

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

033

258

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

034

613

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

035

644

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

036

653

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

037

504

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

038

589

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

039

407

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

001

846

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

002

992

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

003

614

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

004

653

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

005

647

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

006

751

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

007

554

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

008

539

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

009

864

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

010

492

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

011

497

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

012

613

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

013

840

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

014

696

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

015

586

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

016

562

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

017

944

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

018

589

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

019

650

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

020

691

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

021

1010

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

022

982

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

023

861

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

024

1126

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

025

624

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

026

881

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

027

748

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

028

765

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

029

635

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

030

744

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

031

647

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

032

1037

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

033

621

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

034

880

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

035

633

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

036

786

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

037

444

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

038

551

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

039

972

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

040

602

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

041

639

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

042

832

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

043

522

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

044

827

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

045

499

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

046

850

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

047

512

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

048

442

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

049

785

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

050

522

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

051

594

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

052

571

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

053

453

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

054

855

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

055

699

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

056

711

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

057

722

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

058

724

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

059

691

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

060

787

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

061

685

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

062

672

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

063

647

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

064

796

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

065

964

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

066

758

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

067

623

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

068

783

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

069

1074

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

070

840

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

071

625

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

072

611

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

073

612

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

074

993

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

075

667

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

076

1070

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

077

620

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

078

927

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

079

842

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

080

563

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

081

387

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

082

563

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

083

601

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

084

97

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

085

250

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

086

366

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

087

162

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

088

837

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

089

340

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

090

532

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

091

390

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

092

20

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

093

161

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

094

650

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

095

784

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

096

479

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

097

554

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

098

271

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

099

591

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

100

572

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

101

521

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

102

728

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

103

560

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

104

88

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

105

310

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

001

638

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

002

791

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

003

518

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

004

747

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

005

593

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

006

840

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

007

683

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

008

773

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

009

833

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

010

797

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

011

945

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

012

742

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

013

657

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

014

601

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

016

650

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

017

521

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

018

488

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

019

481

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

020

492

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

021

480

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

022

711

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

023

607

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

024

820

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

025

834

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

026

282

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

001

616

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

002

625

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

003

685

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

004

752

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

005

232

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

006

108

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

007

396

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

008

153

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

009

179

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

010

304

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

011

89

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

012

539

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

013

591

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

014

136

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

015

455

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

016

558

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

017

91

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

018

142

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

001

670

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

002

722

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

003

695

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

004

758

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

005

645

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

006

652

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

007

576

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

008

717

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

009

638

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

010

667

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

011

879

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

012

890

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

013

549

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

014

704

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

015

458

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

016

336

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

017

228

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

018

87

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

019

333

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

020

382

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

021

287

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

022

267

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

023

631

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

024

747

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

025

68

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

026

441

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

027

267

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

028

45

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

029

179

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

030

212

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

031

130

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

032

228

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

033

559

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

034

351

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

035

103

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

036

64

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

037

247

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

038

251

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

039

68

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

040

271

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

041

35

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

042

230

7

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

001

707

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

002

623

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

003

696

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

004

592

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

005

19

7

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

006

191

7

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

007

685

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

008

567

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

009

538

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

010

536

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

011

491

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

001

1020

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

002

961

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

003

793

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

004

577

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

005

965

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

006

547

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

007

578

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

008

519

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

009

595

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

010

628

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

011

557

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

012

484

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

013

197

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

014

111

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

015

483

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

016

170

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

001

600

9

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

002

782

9

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

003

496

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

004

597

9

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

005

150

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

006

472

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

007

327

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

008

101

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

009

271

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

010

313

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

011

23

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

012

86

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

013

177

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

014

29

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

015

220

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

001

562

9

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

002

539

9

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

004

372

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

005

373

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

006

489

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

007

341

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

008

178

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

009

336

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

010

408

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

011

52

7

 

 1. Определени общия брой на членовете на СИК по общини в изборния район, както следва:
 1. Община Враца 907 (деветстотин и седем) членове;
 2. Община Борован 76 (седемдесет и шест) членове;
 3. Община Бяла Слатина 329 (триста двадесет и девет) членове;
 4. Община Козлодуй 215 (двеста и петнадесет) членове;
 5. Община Криводол 140 (сто и четиридесет) членове;
 6. Община Мездра 328 (триста двадесет и осем) членове;
 7. Община Мизия 93 (деветдесет и три) членове;
 8. Община Оряхово 134 (сто тридесет и четири) членове;
 9. Община Роман 111 (сто и единадесет) членове;
 10. Община Хайредин 74 (седемдесет и четири) членове.
 1. Определя ръководствата на СИК съгласно утвърдените от ЦИК методически указания и изчислителна процедура към тях по общини в изборния район, както следва:
  • Места за всички членове на СИК:

Община

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Враца

261

177

149

110

105

105

Борован

20

14

12

10

10

10

Бяла Слатина

93

63

54

41

39

39

Козлодуй

62

42

35

26

25

25

Криводол

38

26

22

18

18

18

Мездра

89

61

51

43

42

42

Мизия

26

18

15

12

11

11

Оряхово

38

26

22

16

16

16

Роман

29

20

17

15

15

15

Хайредин

20

13

11

10

10

10

 

 • Места в ръководствата на СИК: 

Община

KП "ГЕРБ-СДС"

ПП "Има Такъв Народ"

КП "БСП за България"

ПП "ДПС"

КП „Демократична България-Обединение“

КП "Изправи се! Мутри вън!"

Враца

98

67

57

39

36

18

Борован

9

6

5

4

4

2

Бяла Слатина

36

25

21

15

13

7

Козлодуй

23

16

14

9

9

4

Криводол

17

11

10

7

6

3

Мездра

39

27

23

16

14

7

Мизия

10

7

6

4

4

2

Оряхово

15

10

9

6

5

3

Роман

14

9

8

6

5

3

Хайредин

9

6

5

4

4

2

 

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 27.05.2021 в 19:26 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения