Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
Враца, 25.05.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Шести изборен район – Врачански за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 вр. с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 17-НС/15.05.2021 г. на ЦИК, Заповед №171/20.05.2021 год. на кмета на община Борован; Заповед № 351/18.05.2021 год. на кмета на община Бяла Слатина; Заповед № 678/18.05.2021 год. на кмета на община Враца; Заповед № 247/18.05.2021 год. на кмета на община Козлодуй; Заповед № 264/18.05.2021 год. на кмета на община Криводол; Заповед № 346/17.05.2021 год. на кмета на община Мездра; Заповед № РД.11-249/17.05.2021 год. на кмета на община Мизия; Заповед № РД-11-169/19.05.2021 год. на кмета на община Оряхово; Заповед № ЗК-524/18.05.2021 год. на кмета на община Роман; Заповед № РД-272/20.05.2021 год. на кмета на община Хайредин, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

Р Е Ш И:

           ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единната номерация на избирателните секции в Шести изборен район – Врачански за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

 1. Община Борован:

06 05 00 001; 06 05 00 002; 06 05 00 003; 06 05 00 004; 06 05 00 005; 06 05 00 006; 06 05 00 007; 06 05 00 008; 06 05 00 009; 06 05 00 010.

 

 1. Община Бяла Слатина:

06 08 00 001; 06 08 00 002; 06 08 00 003; 06 08 00 004; 06 08 00 005; 06 08 00 006; 06 08 00 007; 06 08 00 008; 06 08 00 009; 06 08 00 010; 06 08 00 011; 06 08 00 012; 06 08 00 013; 06 08 00 014; 06 08 00 015; 06 08 00 016; 06 08 00 017; 06 08 00 018; 06 08 00 019; 06 08 00 020; 06 08 00 021; 06 08 00 022; 06 08 00 023; 06 08 00 024; 06 08 00 025; 06 08 00 026; 06 08 00 027; 06 08 00 028; 06 08 00 029; 06 08 00 030 ;06 08 00 031; 06 08 00 032; 06 08 00 033; 06 08 00 034; 06 08 00 035; 06 08 00 036; 06 08 00 037; 06 08 00 038; 06 08 00 039.

 

 1. Община Враца:

06 10 00 001; 06 10 00 002; 06 10 00 003; 06 10 00 004; 06 10 00 005 ; 06 10 00 006; 06 10 00 007; 06 10 00 008; 06 10 00 009; 06 10 00 010; 06 10 00 011; 06 10 00 012; 06 10 00 013; 06 10 00 014; 06 10 00 015; 06 10 00 016; 06 10 00 017; 06 10 00 018; 06 10 00 019; 06 10 00 020; 06 10 00 021; 06 10 00 022; 06 10 00 023; 06 10 00 024; 06 10 00 025; 06 10 00 026; 06 10 00 027; 06 10 00 028; 06 10 00 029; 06 10 00 030; 06 10 00 031; 06 10 00 032; 06 10 00 033; 06 10 00 034; 06 10 00 035; 06 10 00 036; 06 10 00 037; 06 10 00 038; 06 10 00 039; 06 10 00 040; 06 10 00 041; 06 10 00 042; 06 10 00 043; 06 10 00 044; 06 10 00 045; 06 10 00 046; 06 10 00 047; 06 10 00 048; 06 10 00 049; 06 10 00 050; 06 10 00 051; 06 10 00 052; 06 10 00 053; 06 10 00 054; 06 10 00 055; 06 10 00 056; 06 10 00 057; 06 10 00 058; 06 10 00 059; 06 10 00 060; 06 10 00 061; 06 10 00 062; 06 10 00 063; 06 10 00 064; 06 10 00 065; 06 10 00 066; 06 10 00 067; 06 10 00 068; 06 10 00 069; 06 10 00 070; 06 10 00 071; 06 10 00 072; 06 10 00 073; 06 10 00 074; 06 10 00 075; 06 10 00 076; 06 10 00 077; 06 10 00 078; 06 10 00 079; 06 10 00 080; 06 10 00 081; 06 10 00 082; 06 10 00 083; 06 10 00 084; 06 10 00 085; 06 10 00 086; 06 10 00 087; 06 10 00 088; 06 10 00 089; 06 10 00 090; 06 10 00 091; 06 10 00 092; 06 10 00 093; 06 10 00 094; 06 10 00 095; 06 10 00 096; 06 10 00 097; 06 10 00 098; 06 10 00 099; 06 10 00 100; 06 10 00 101; 06 10 00 102; 06 10 00 103; 06 10 00 104; 06 10 00 105.

 

 

 1. Община Козлодуй:

06 20 00 001;  06 20 00 002;  06 20 00 003;  06 20 00 004;  06 20 00 005;  06 20 00 006;  06 20 00 007;  06 20 00 008;  06 20 00 009;  06 20 00 010;  06 20 00 011;  06 20 00 012;  06 20 00 013;  06 20 00 014;  06 20 00 016;  06 20 00 017;  06 20 00 018;  06 20 00 019;  06 20 00 020;  06 20 00 021;  06 20 00 022;  06 20 00 023;  06 20 00 024;  06 20 00 025; 06 20 00 026.

           

 1. Община Криводол:

06 21 00 001; 06 21 00 002; 06 21 00 003; 06 21 00 004; 06 21 00 005; 06 21 00 006; 06 21 00 007; 06 21 00 008; 06 21 00 009; 06 21 00 010; 06 21 00 011; 06 21 00 012; 06 21 00 013; 06 21 00 014; 06 21 00 015; 06 21 00 016; 06 21 00 017; 06 21 00 018.

 

 1. Община Мездра:

06 27 00 001;  06 27 00 002; 06 27 00 003;  06 27 00 004;  06 27 00 005;  06 27 00 006;  06 27 00 007;  06 27 00 008; 06 27 00 009;  06 27 00 010;  06 27 00 011;  06 27 00 012;  06 27 00 013;  06 27 00 014; 06 27 00 015;  06 27 00 016;  06 27 00 017;  06 27 00 018;  06 27 00 019;  06 27 00 020; 06 27 00 021;  06 27 00 022;  06 27 00 023;  06 27 00 024;  06 27 00 025 ; 06 27 00 026 ; 06 27 00 027;  06 27 00 028;  06 27 00 029;  06 27 00 030;  06 27 00 031;  06 27 00 032; 06 27 00 033;  06 27 00 034;  06 27 00 035;  06 27 00 036;  06 27 00 037;  06 27 00 038; 06 27 00 039;  06 27 00 040;  06 27 00 041;  06 27 00 042.

 

 1. Община Мизия:

06 28 00 001;  06 28 00 002;  06 28 00 003;  06 28 00 004; 06 28 00 005;  06 28 00 006;  06 28 00 007;  06 28 00 008;  06 28 00 009;  06 28 00 010; 06 28 00 011.

 

 1. Община Оряхово:

06 31 00 001;  06 31 00 002;  06 31 00 003;  06 31 00 004;  06 31 00 005;  06 31 00 006;  06 31 00 007;  06 31 00 008; 06 31 00 009; 06 31 00 010; 06 31 00 011;  06 31 00 012 ; 06 31 00 013; 06 31 00 014;  06 31 00 015;  06 31 00 016.

 

 1. Община Роман:

06 32 00 001;  06 32 00 002; 06 32 00 003; 06 32 00 004; 06 32 00 005; 06 32 00 006; 06 32 00 007; 06 32 00 008;  06 32 00 009; 06 32 00 010; 06 32 00 011; 06 32 00 012; 06 32 00 013; 06 32 00 014; 06 32 00 015.

 

 1. Община Хайредин:

06 35 00 001;  06 35 00 002; 06 35 00 004; 06 35 00 005; 06 35 00 006; 06 35 00 007; 06 35 00 008; 06 35 00 009; 06 35 00 010; 06 35 00 011.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 25.05.2021 в 17:59 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения