№ 19-НС / 24.02.2023

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 18-НС / 24.02.2023

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 17-НС/20.02.2023 г., за регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА" в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 17-НС / 20.02.2023

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА" в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 16-НС / 20.02.2023

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 15-НС / 20.02.2023

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 13-НС/17.02.2023 г., относно определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 14-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии, включително секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в комисиите в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 13-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 12-НС / 16.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 11-НС / 14.02.2023

ОТНОСНО : утвърждаване на единна номерация на издаваните от Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 10-НС / 14.02.2023

ОТНОСНО : определяне на отговорници по общини от членовете на РИК Враца на територията на Шести изборен район- Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 9-НС / 14.02.2023

ОТНОСНО : създаване на работна група от специалисти за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 8-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и за регистрация на кандидатите за народни представители в Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

№ 7-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 6-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : определяне на членове за маркиране на печатите на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 5-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : избор на говорител на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 4-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : избор на протоколчик на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 3-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : начина на обявяването на решенията на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 2-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : заседания и начин на приемане на решения на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 1-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

Календар

Решения

  • № 199-НС / 04.04.2023

    относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

  • № 198-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

  • № 197-НС / 02.04.2023

    относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения