Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 198-НС
Враца, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпил по e – mail на Районна избирателна комисия Враца  сигнал от Владислава Лакова  – кандидат за народен представител от КП – „Продължаване промяната – Демократична България“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Същият е входиран във входящия регистър на избирателната комисия с вх. № 468 от 02.04.2023 г.

В горепосоченият сигнал се съдържат данни за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, като се сочи, че в село Чирен община Враца има поставени агитационни материали на не повече от 50 метра от изборното помещение, намиращи се на центъра на бивш магазин, който не функционира вече.

По повод на така подадената жалба се сформира работна група от представители на РИК Враца в състав: Георги Петров, Николай Пенков и Павлин Коцев.

След извършена проверка на място не се установи, наличието на агитационни материали, които да се намират на по малко от 50 метра от входа на секцията.

 

Във връзка с гореизложеното и на и на основание чл. 184, ал 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

Оставя без уважение полученият сигнал.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

Секретар: Елена Кирилова Найденова

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 04.04.2023

    относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

  • № 198-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

  • № 197-НС / 02.04.2023

    относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения