Архив избори:
19.11.2021

Съобщение

17.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 17.11.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

16.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 16.11.2021 г. от 16:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

14.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 14.11.2021 г. от 7:15 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

13.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 13.11.2021 г. от 16:40 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

13.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 13.11.2021 г. от 7:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

12.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 12.11.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 11.11.2021 г. от 17:10 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

11.11.2021

Съобщение

За община Борован: определени със Заповед № 347/22.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ “Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

 

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ “Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

 

№ 2

 

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,ет. 1, ул. „Хр. Смирненски“ № 2

 

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 40

 

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

 

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

 

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

 

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

 

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

 

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

 

Тел. 0896 70 96 42 или 09147/92-10 от 9:00 ч. до 17:00 ч. от 03.11.2021 г. до 14.11.2021 г. вкл.

 

За община Бяла Слатина: посочени с писмо с изх. № 0601-150-54/03.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ “Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

 

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ “Св. Кл. Охридски“ -1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

 

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

 

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 10

 

СИК № 060800021 –с. Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

 

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 02

 

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 16

 

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, ул. „Георги Димитров” № 28

 

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

 

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел. 0915/8-26-55, както следва:

 

За кметствата в общината: от 7:00 ч. до 18:00 ч.;

 

За гр. Бяла Слатина: от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 

 

 

За община Враца: посочени с писмо с рег. № 3700-158/01.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

 

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к. "Младост";

 

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

 

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

 

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул. "Ген. Леонов" № 37

 

СИК № 061000025 в ППМГ "Акад. Ив. Ценов", бул. "Демокрация" № 18

 

СИК № 061000029 в СУ "Отец Паисий", ул. "Ал. Стамболийски" № 10

 

СИК № 061000033 в НУ „Св. Софроний Врачански", ул."Ст. Кялъчев" № 2

 

 

 

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

 

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

 

СИК № 061000048 в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."С. Хаджикръстеви" № 14

 

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр. Смирненски" № 3

 

СИК № 061000080 в СУ "Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

 

Заявки за транспорт ще се приемат на тел. 080013699 от 7:00 ч. до 19:00 ч. на 14.11.2021 г. (само за гр. Враца).

 

За община Козлодуй: определени със Заповед № 603/28.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй – СИК № 3 на първи етаж в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“,ст.301, ул. „Стефан Караджа“ № 22

 

За с. Хърлец - СИК № 16 - Квартален клуб/Бежанска махала/, ул. „Цар Освободител“ № 45

 

За с. Гложене -  СИК № 19 в кафе-аперитив „Ловна среща“, ул. „Ленин“ № 31

 

За с. Бутан - СИК № 25 –ДГ "I-ви юни“, ул. „Георги Димитров“ № 80

 

За с. Крива Бара СИК № 26 – бившето НУ "Гео Милев"- 1 етаж, ул. „Георги Димитров“ № 45.

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7:00 ч. до 19:00 ч. по населени места, както следва:

 

За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

 

За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

 

За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

 

За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

 

За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

 

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: [email protected]

 

 

 

За община Криводол: определени със Заповед № 583/03.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването: 

СИК № 062100002 -гр. Криводол, СУ „Св. Св. Кирил  Методий“, ул. „Г. Димитров“ № 78, ет. 1

 

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/20 45, от 8:00 до 18:00 ч.

 

 

 

За община Мездра: определени със Заповед № 821/22.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул. "Иван Вазов" № 2, тел 0882/487935

 

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул. "Свети Патриарх Евтимий" № 2, тел. 0910/92137

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0886500134 от 09:00 ч. до 19:30 ч.

 

За община Мизия: определени със Заповед №РД.11-581/29.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр. Мизия , ул. “Цанко Церковски“ № 27, ОУ “Ц. Церковски“

 

СИК № 06 2800 005- с. Сараево, ул. “Христо Ботев“ № 25 -кметството

 

СИК 06 2800 006- с. Войводово, ул. “Христо Ботев“ №19 - Дневен център за деца,

 

СИК 06 2800 007- с. Крушовица, ул. “Минко Костадинов“№ 69-ДГ „Незабравка“

 

СИК № 06 2800 009- с .Софрониево ул. “Г. Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

 

СИК № 06 2800 011- с. Липница, ул. “Георги Димитров“ № 17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

 

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 23 83 26 от 7:00 ч. до 20:00 ч.  

 

 

 

За община Оряхово: определени със Заповед № РД-11-405/27.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001- гр. Оряхово – НУ „Петър Берон“, ул. „Никола Вапцаров“ № 33, тел. 09171/4703

 

СИК № 063100003 – гр. Оряхово –Градска библиотека, пл. „Дико Илиев“ № 1, тел. 09171/4703

 

СИК № 063100008- с. Селановци – Читалище „Самообразование“, ул. „С. Румянцев“ № 11, тел.09172/2312

 

СИК № 063100016 –  с. Галово – Кметството, ул. „Централен площад“ № 1, тел. 09173/2282.

 

СИК № 063100011–  с. Остров – Училище „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ № 16, тел. 09175/2241, тел.09175/2298.

 

СИК № 063100012 –  с. Остров – Училище „Отец Паисий“ , ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 1, тел. 09175/2241, тел.09175/2298.

 

 

 

СИК № 063100013 –  с. Горни Вадин – Читалище „Развитие“, ул. „Георги Димитров“ № 1, тел 09174/2261.

 

СИК № 063100014 –  с. Долни Вадин – Пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 26, тел. 09174/2660

 

СИК № 063100015 - с. Лесковец – Училище, ул. „Георги Димитров“ № 19, тел. 09176/2235

 

 Заявки за транспорт се подават на посочените телефони  от 8:00 ч. до 14:00 ч. на 14.11.2021 г.

 

 

 

За община Роман: определени със Заповед № ЗК-1452/26.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 3- гр. Роман, НУ "Христо Ботев", ет. 1, бул. „Христо Ботев“ № 41

 

СИК № 4- гр. Роман, НУ "Христо Ботев" ет. 1, бул. „Христо Ботев“ № 41

 

СИК № 10- с. Синьо бърдо, Автоспирка, ул. „Васил Левски“ № 10А

 

СИК № 15 - с. Хубавене, салон на Читалището, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 9:00 ч. до 17:00 ч. от 03.11.2021 г. до 14.11.2021 г.

 

 

 

За община Хайредин: определени със Заповед № РД-698/08.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063500001, адрес: с. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

 

СИК № 063500004, адрес: с. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки")

 

СИК № 063500006, адрес: с. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев")

 

СИК № 063500008, адрес: с. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството)

 

СИК № 063500009, адрес: с. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището

 

СИК № 063500011, адрес: с. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба“)

 

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0916622-09 или 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

10.11.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден като посочва:
 
а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването,
б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден,
в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките
 
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Шести изборен район – Врачански, както следва:
 
 1. За община Борован: определени със Заповед № 347/22.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ “Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ “Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,ет. 1, ул. „Хр. Смирненски“ № 2

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 40

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896 70 96 42 или 09147/92-10 от 9:00 ч. до 17:00 ч. от 03.11.2021 г. до 14.11.2021 г. вкл.

 1. За община Бяла Слатина: посочени с писмо с изх. № 0601-150-54/03.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ “Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ “Св. Кл. Охридски“ -1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 10

СИК № 060800021 –с. Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 02

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 16

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, ул. „Георги Димитров” № 28

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел. 0915/8-26-55, както следва:

За кметствата в общината: от 7:00 ч. до 18:00 ч.;

За гр. Бяла Слатина: от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 

 1. За община Враца: посочени с писмо с рег. № 3700-158/01.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к. "Младост";

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул. "Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ "Акад. Ив. Ценов", бул. "Демокрация" № 18

СИК № 061000029 в СУ "Отец Паисий", ул. "Ал. Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св. Софроний Врачански", ул."Ст. Кялъчев" № 2

 

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."С. Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр. Смирненски" № 3

СИК № 061000080 в СУ "Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

Заявки за транспорт ще се приемат на тел. 080013699 от 7:00 ч. до 19:00 ч. на 14.11.2021 г. (само за гр. Враца).

 1. За община Козлодуй: определени със Заповед № 603/28.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй – СИК № 3 на първи етаж в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“,ст.301, ул. „Стефан Караджа“ № 22

За с. Хърлец - СИК № 16 - Квартален клуб/Бежанска махала/, ул. „Цар Освободител“ № 45

За с. Гложене -  СИК № 19 в кафе-аперитив „Ловна среща“, ул. „Ленин“ № 31

За с. Бутан - СИК № 25 –ДГ "I-ви юни“, ул. „Георги Димитров“ № 80

За с. Крива Бара СИК № 26 – бившето НУ "Гео Милев"- 1 етаж, ул. „Георги Димитров“ № 45.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7:00 ч. до 19:00 ч. по населени места, както следва:

За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com

 

 1. За община Криводол: определени със Заповед № 583/03.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването: 

СИК № 062100002 -гр. Криводол, СУ „Св. Св. Кирил  Методий“, ул. „Г. Димитров“ № 78, ет. 1

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/20 45, от 8:00 до 18:00 ч.

 

 1. За община Мездра: определени със Заповед № 821/22.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул. "Иван Вазов" № 2, тел 0882/487935

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул. "Свети Патриарх Евтимий" № 2, тел. 0910/92137

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0886500134 от 09:00 ч. до 19:30 ч.

 1. За община Мизия: определени със Заповед №РД.11-581/29.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр. Мизия , ул. “Цанко Церковски“ № 27, ОУ “Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с. Сараево, ул. “Христо Ботев“ № 25 -кметството

СИК 06 2800 006- с. Войводово, ул. “Христо Ботев“ №19 - Дневен център за деца,

СИК 06 2800 007- с. Крушовица, ул. “Минко Костадинов“№ 69-ДГ „Незабравка“

СИК № 06 2800 009- с .Софрониево ул. “Г. Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с. Липница, ул. “Георги Димитров“ № 17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 23 83 26 от 7:00 ч. до 20:00 ч.  

 

 1. За община Оряхово: определени със Заповед № РД-11-405/27.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001- гр. Оряхово – НУ „Петър Берон“, ул. „Никола Вапцаров“ № 33, тел. 09171/4703

СИК № 063100003 – гр. Оряхово –Градска библиотека, пл. „Дико Илиев“ № 1, тел. 09171/4703

СИК № 063100008- с. Селановци – Читалище „Самообразование“, ул. „С. Румянцев“ № 11, тел.09172/2312

СИК № 063100016 –  с. Галово – Кметството, ул. „Централен площад“ № 1, тел. 09173/2282.

СИК № 063100011–  с. Остров – Училище „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ № 16, тел. 09175/2241, тел.09175/2298.

СИК № 063100012 –  с. Остров – Училище „Отец Паисий“ , ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 1, тел. 09175/2241, тел.09175/2298.

 

СИК № 063100013 –  с. Горни Вадин – Читалище „Развитие“, ул. „Георги Димитров“ № 1, тел 09174/2261.

СИК № 063100014 –  с. Долни Вадин – Пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 26, тел. 09174/2660

СИК № 063100015 - с. Лесковец – Училище, ул. „Георги Димитров“ № 19, тел. 09176/2235

 Заявки за транспорт се подават на посочените телефони  от 8:00 ч. до 14:00 ч. на 14.11.2021 г.

 

 1. За община Роман: определени със Заповед № ЗК-1452/26.10.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 3- гр. Роман, НУ "Христо Ботев", ет. 1, бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 4- гр. Роман, НУ "Христо Ботев" ет. 1, бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 10- с. Синьо бърдо, Автоспирка, ул. „Васил Левски“ № 10А

СИК № 15 - с. Хубавене, салон на Читалището, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 9:00 ч. до 17:00 ч. от 03.11.2021 г. до 14.11.2021 г.

 

 1. За община Хайредин: определени със Заповед № РД-698/08.11.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063500001, адрес: с. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: с. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки")

СИК № 063500006, адрес: с. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев")

СИК № 063500008, адрес: с. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството)

СИК № 063500009, адрес: с. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището

СИК № 063500011, адрес: с. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба“)

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0916622-09 или 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

За достъп до всички горепосочени секции, които нямат монтирани постоянни рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал или да бъдат изградени тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане съгласно Приложение № 2 към Решение № 764-ПВР от 20.10.2021 г. на ЦИК.

Оборудването и обозначението на изборните помещенията да се извърши от общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение № 764-ПВР от 20.10.2021 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

            Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

Мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват в изборния ден да се оповестят чрез средствата за масово осведомяване и да се публикуват на интернет страницата на РИК Враца, раздел „Съобщения“.

10.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 10.11.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

09.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 09.11.2021 г. от 14:15 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

04.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 05.11.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

04.11.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански относно изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година., че ще проведе дистанционно обучение чрез он-лайн платформата на Microsoft Teams.

Обучението ще бъде под формата на уебинар, като членовете на секционните избирателни комисии ще имат възможност да задават въпроси в чата на платформата.

Няма ограничения в броя на присъстващите на обучението.

Обучението ще се проведе, както следва:

 • на 06 ноември 2021 г. – събота, от 11:00 ч. 
 • на 07 ноември 2021 г. – неделя, от 11:00 ч.

Членовете на секционните избирателни комисии ще могат да присъстват на обучението в удобен за тях ден и час.

 

Линк за обучението на членовете на СИК в Шести изборен район-Врачански:

 

събота (06.11.2021) -

11:00 часа

 

Участници.неделя (07.11.2021) -

11:00 часа 

 

Участници.

 

03.11.2021

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 617-ПВР/НС / 24.09.2021 г. на ЦИК и  уведомление  с писмо с изх. № ПВРНС-15-66/29.10.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение от 29.10.2021 г. на ЦИК, с което е разрешено публикуване на образеците на бюлетините за гласуване за района на интернет страницата на РИК. РИК Враца публикува образеца на бюлетините за Шести изборен район Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

02.11.2021

Заседание на РИК Враца

На 03.11.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

29.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 30.10.2021 г. от 18:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

27.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца уведомява гражданите в Шести изборен район-Врачански в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., че ще бъдат разположени Специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ)в област Враца по график както следва:

В град Враца СУЕМГ ще бъде на разположение на гражданите в Областна администрация, бул."Демокрация" № 1 за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 чл. до 17:00 ч. в делнични дни.

 

На 28.10.2021 г. СУЕМГ ще бъдат на разположение на гражданите:

На територията на община Враца:

 • с. Паволче – от 10:00 ч. до 11:00 ч. 
 • с. Челопек – от 11:30 ч. до 12:30 ч. 
 • с. Костелево – от 13:00 ч. до 14:00 ч. 
 • с. Мраморен – от 10:00 ч. до 11:00 ч. 
 • с. Голямо Пещене – от 11:30 ч. до 12:30 ч. 
 • с. Нефела – от 13:00 ч. до 14:00 ч. 
 • с. Лиляче – от 10:00 ч. до 11:00 ч. 
 • с. Чирен – от 11:30 ч. до 12:30 ч. 
 • с. Девене – от 13:00 ч. до 14:00 ч. 
 • с. Три Кладенци – от 14:30 ч. до 15:30 ч. 

Точните адреси за разположение на Специализирани устройства за електронно машинно гласуване ще бъдат обозначени от общината и кметствата.

 На територията на община Бяла Слатина:

 •  гр. Бяла Слатина – от 10:00 ч. до 14:30 ч.
 • с. Търнава – от 14:45 ч. до 15:45 ч.
 • с. Алтимир – от 16:00 ч. до 17:00 ч.

На 29.10.2021 г. СУЕМГ ще бъдат на разположение на гражданите в:

 • с. Зверино –  от 10:00 ч. до 11:00 ч.
 • гр. Мездра – от 11:30 ч. до 14:00 ч.
 • гр. Оряхово – от 10:00 ч. до 12:30 ч. 
 • гр. Мизия – от 13:30 ч. до 14:30 ч. 
 • с. Крушовица – от 15:00 ч. до 16:00 ч. 
 • с. Сокуларе – от 09:00 ч. до 09:40 ч.
 • с. Галиче – от 10:00 ч. до 11:00 ч.
 • с. Бърдарски геран -  от 11:30 ч. до 12:10 ч.
 • с. Търнак -  от 12:30 ч. до 13:30 ч.
 • с. Бъркачево – от 13:45 ч. до 14:30 ч.
 • с. Габаре – от 14:45 ч. до 15:45 ч.

Точните адреси за разположение на Специализирани устройства за електронно машинно гласуване ще бъдат обозначени от общините и кметствата.

На 30.10.2021 г. СУМГ ще бъдат на разположение на гражданите в:

 • с. Бутан -  от 10:00 ч. до 13:00 ч.
 • с. Софрониево – от 14:00 ч. до 15:00 ч.;

Точните адреси за разположение на Специализирани устройства за електронно машинно гласуване ще бъдат обозначени от общината и кметствата.

На 01.11.2021 г. СУМГ ще бъдат на разположение на гражданите в:

 • гр. Мездра – от 10:00 ч. до 12:30 ч. 
 • с. Костелево – от 13:30 ч. до 14:30 ч.
 • гр. Криводол – от 10:00 ч. до 12:00 ч.
 • с. Ракево – от 13:00 ч. до 14:00 ч.
 • с. Краводер – от 10:00 ч. до 11:00 ч.
 • с. Пудрия – от 11:30 ч. до 12:30 ч.
 • с. Лесура – от 13:00 ч. до 14:00 ч.
 • с. Галатин – от 14:30 ч. до 15:30 ч.
 • с. Хайредин – 10:00 ч. до 11:30 ч.
 • с. Манастирище – 12:00 ч. до 13:00 ч.
 • с. Рогозен – от 13:30 ч. до 14:30 ч.

Точните адреси за разположение на Специализирани устройства за електронно машинно гласуване ще бъдат обозначени от общините и кметствата.

На 02.11.2021 г. СУМГ ще бъдат на разположение на гражданите в:

 • с. Попица – от 10:00 ч. до 11:00 ч.
 • гр. Бяла Слатина – от 11:00 ч. до 16:00 ч.
 • с. Борован – от 10:00 ч. до 11:30 ч.
 • с. Малорад – от 12:00 ч. до 13:00 ч. 
 • с. Добролево – от 13:30 ч. до 14:30 ч.

Точните адреси за разположение на Специализирани устройства за електронно машинно гласуване ще бъдат обозначени от общините и кметствата.

На 03.11.2021 г. СУМГ ще бъдат на разположение на гражданите в:

 • гр. Козлодуй– от 10:00 ч. до 13:00 ч.
 • гр. Роман -– от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 

Точните адреси за разположение на Специализирани устройства за електронно машинно гласуване ще бъдат обозначени от общините и кметствата.

26.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 26.10.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

23.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 23.10.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

20.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 20.10.2021 г. от 17:20 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

19.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 19.10.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

16.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 16.10.2021 г. от 15:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

14.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 14.10.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

13.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 13.10.2021 г. от 12:30 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

12.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 12.10.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

10.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 11.10.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

09.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 09.10.2021 г. от 16:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

08.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ще работи с удължено работно време, както следва:

 • на 09.10.2021 г. и на 10.10.2021 г. - от 10:00 ч. до 16:00 ч. без прекъсване;
 • на 11.10.2021 г. и  на12.10.2021 г. - от 09:00 ч. до 17:00 ч. без прекъсване.
 
06.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 07.10.2021 г. от 12:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

01.10.2021

Заседание на РИК Враца

На 01.10.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

25.09.2021

Заседание на РИК Враца

На 25.09.2021 г. от 15:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

25.09.2021

Заседание на РИК Враца

На 27.09.2021 г. от 17:00 часа ще бъде проведено заседание на РИК Враца.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения