Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 41-ПВР/НС
Враца, 11.10.2021

ОТНОСНО: Констатирано несъответствие /техническа грешка/ в Решение № 23-ПВР/НС от 09.10.2021 година на РИК Враца при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 година.

След изпратено уведомително писмо на електронната поща на РИК Враца и извършена проверка на постъпило предложение с вх. № 2/08.10.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на представляващ партията, чрез Иво Станчев Иванов упълномощен представител на  представляващия партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ (Приложение № 73-НС от изборните книжа) с посочени  7 (седем) кандидати, РИК 06 констатира несъответствие /техническа грешка/ в изписването на фамилното име на Ивайло Василев Папов.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 23- ПВР/НС от 09.10.2021 РИК 06 Враца, Районна избирателна комисия -  Враца

 

Р Е Ш И :

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 23-ПВР/НС от 09.10.2021 година на РИК Враца, като фамилното име на регистрирания кандидат за народен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Ивайло Василев Папов, следва вместо изписаното „Панов“ да се чете „Папов“.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Камелия Татарска

 

Секретар: Ивона Данова

 

 обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:14 часа

Календар

Решения

  • № 251-НС / 23.11.2021

    относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

  • № 250-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 249-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения