Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 16-ПВР/НС
Враца, 01.10.2021

ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 4, т.1 и т. 2 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021 на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и приети със същото решение Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на ПСИК), РИК Враца

Р Е Ш И:

 1. Определя броя на членове във всяка СИК на база броя избиратели, както следва:

1.1. За секции до 500 избиратели включително –7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар;

1.2. За секции над 500 избиратели  - 9 членове,  включително председател, заместник-председател и секретар;

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция, както следва:

Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

код обл.

 име на област

код общ.

име на община

район №

име на район

секция №

брой избиратели

Брой членове на СИК

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

001

457

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

002

523

9

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

003

693

9

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

004

311

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

005

396

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

006

703

9

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

007

395

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

008

259

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

009

289

7

06

ВРАЦА                   

05

БОРОВАН                 

 

 

010

157

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

001

596

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

002

593

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

003

522

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

004

572

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

005

544

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

006

510

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

007

582

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

008

689

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

009

532

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

010

508

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

011

516

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

012

542

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

013

630

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

014

729

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

015

1001

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

016

773

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

017

623

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

018

367

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

019

522

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

020

112

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

021

569

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

022

561

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

023

290

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

024

376

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

025

266

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

026

637

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

027

468

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

028

97

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

029

161

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

030

761

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

031

655

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

032

399

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

033

255

7

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

034

609

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

035

644

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

036

651

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

037

508

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

038

592

9

06

ВРАЦА                   

08

БЯЛА СЛАТИНА            

 

 

039

411

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

001

846

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

002

984

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

003

612

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

004

649

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

005

645

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

006

751

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

007

557

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

008

540

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

009

852

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

010

485

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

011

494

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

012

603

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

013

843

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

014

688

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

015

581

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

016

565

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

017

933

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

018

592

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

019

644

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

020

690

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

021

1014

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

022

980

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

023

846

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

024

1130

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

025

625

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

026

877

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

027

742

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

028

749

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

029

642

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

030

739

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

031

641

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

032

1041

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

033

617

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

034

886

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

035

640

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

036

785

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

037

447

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

038

551

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

039

968

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

040

606

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

041

639

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

042

830

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

043

513

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

044

823

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

045

498

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

046

836

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

047

506

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

048

435

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

049

785

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

050

513

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

051

585

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

052

573

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

053

449

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

054

853

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

055

702

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

056

705

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

057

716

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

058

716

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

059

692

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

060

784

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

061

680

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

062

665

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

063

649

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

064

792

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

065

955

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

066

759

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

067

616

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

068

762

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

069

1061

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

070

839

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

071

613

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

072

604

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

073

612

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

074

982

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

075

665

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

076

1068

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

077

623

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

078

928

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

079

834

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

080

558

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

081

390

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

082

559

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

083

592

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

084

100

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

085

251

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

086

362

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

087

164

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

088

833

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

089

342

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

090

527

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

091

391

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

092

20

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

093

160

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

094

644

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

095

784

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

096

481

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

097

551

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

098

268

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

099

599

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

100

567

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

101

515

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

102

723

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

103

560

9

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

104

89

7

06

ВРАЦА                   

10

ВРАЦА                   

 

 

105

309

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

001

640

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

002

798

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

003

524

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

004

746

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

005

585

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

006

830

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

007

673

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

008

758

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

009

823

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

010

777

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

011

934

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

012

736

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

013

652

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

014

600

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

016

649

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

017

520

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

018

486

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

019

484

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

020

489

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

021

475

7

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

022

706

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

023

604

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

024

817

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

025

832

9

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

 

 

026

284

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

001

620

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

002

620

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

003

677

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

004

751

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

005

223

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

006

109

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

007

392

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

008

152

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

009

178

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

010

295

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

011

91

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

012

542

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

013

588

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

014

133

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

015

452

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

016

549

9

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

017

90

7

06

ВРАЦА                   

21

КРИВОДОЛ                

 

 

018

142

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

001

664

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

002

713

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

003

692

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

004

755

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

005

645

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

006

654

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

007

572

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

008

710

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

009

635

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

010

660

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

011

878

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

012

886

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

013

550

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

014

701

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

015

457

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

016

336

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

017

225

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

018

87

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

019

331

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

020

376

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

021

283

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

022

272

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

023

620

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

024

745

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

025

67

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

026

434

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

027

265

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

028

47

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

029

179

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

030

211

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

031

128

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

032

223

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

033

551

9

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

034

352

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

035

102

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

036

64

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

037

247

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

038

249

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

039

67

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

040

268

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

041

33

7

06

ВРАЦА                   

27

МЕЗДРА                  

 

 

042

231

7

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

001

714

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

002

624

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

003

692

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

004

589

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

005

19

7

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

006

191

7

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

007

682

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

008

569

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

009

532

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

010

541

9

06

ВРАЦА                   

28

МИЗИЯ                   

 

 

011

485

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

001

1019

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

002

963

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

003

784

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

004

571

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

005

963

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

006

548

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

007

570

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

008

511

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

009

593

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

010

614

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

011

557

9

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

012

480

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

013

189

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

014

109

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

015

478

7

06

ВРАЦА                   

31

ОРЯХОВО                 

 

 

016

170

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

001

568

9

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

002

777

9

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

003

486

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

004

589

9

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

005

149

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

006

468

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

007

326

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

008

98

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

009

271

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

010

307

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

011

21

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

012

88

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

013

173

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

014

28

7

06

ВРАЦА                   

32

РОМАН                   

 

 

015

215

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

001

560

9

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

002

534

9

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

004

371

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

005

371

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

006

480

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

007

339

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

008

173

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

009

330

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

010

406

7

06

ВРАЦА                   

35

ХАЙРЕДИН                

 

 

011

50

7

 

 1. Определени общия брой на членовете на СИК по общини в изборния район, както следва:
 1. Община Враца 907 (деветстотин и седем) членове;
 2. Община Борован 76 (седемдесет и шест) членове;
 3. Община Бяла Слатина 329 (триста двадесет и девет) членове;
 4. Община Козлодуй 215 (двеста и петнадесет) членове;
 5. Община Криводол 140 (сто и четиридесет) членове;
 6. Община Мездра 328 (триста двадесет и осем) членове;
 7. Община Мизия 93 (деветдесет и три) членове;
 8. Община Оряхово 134 (сто тридесет и четири) членове;
 9. Община Роман 111 (сто и единадесет) членове;
 10. Община Хайредин 74 (седемдесет и четири) членове.
 1. Определя ръководствата на СИК съгласно утвърдените от ЦИК методически указания и изчислителна процедура към тях по общини в изборния район, както следва:
 • Места за всички членове на СИК:

Община

ПП "Има Такъв Народ"

KП "ГЕРБ-СДС"

КП "БСП за България"

КП „Демократична България-Обединение“

ПП "ДПС"

КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

Враца

226

219

128

122

107

105

Борован

17

17

11

11

10

10

Бяла Слатина

81

78

46

45

40

39

Козлодуй

53

52

30

29

26

25

Криводол

33

32

20

19

18

18

Мездра

77

75

47

45

42

42

Мизия

23

22

13

13

11

11

Оряхово

33

32

19

18

16

16

Роман

25

24

16

16

15

15

Хайредин

17

16

11

10

10

10

 

 • Места в ръководствата на СИК: 

Община

ПП "Има Такъв Народ"

KП "ГЕРБ-СДС"

 

КП "БСП за България"

КП „Демократична България-Обединение“

ПП "ДПС"

КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

Враца

85

83

47

45

38

17

Борован

8

8

4

4

4

2

Бяла Слатина

32

31

17

17

14

6

Козлодуй

20

20

11

11

9

4

Криводол

15

14

8

8

6

3

Мездра

34

33

19

18

15

7

Мизия

9

8

5

5

4

2

Оряхово

13

12

7

7

6

3

Роман

12

12

7

6

5

3

Хайредин

8

8

4

4

4

2

           

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 01.10.2021 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения