Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР/НС
Враца, 11.11.2021

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия (ПСИК), територията на община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК Враца с вх. № 355/11.11.2021 г. е постъпило писмено предложение на кмета на община Козлодуй за състав на секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия (ПСИК) в община Козлодуй при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 07.10.2021 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Козлодуй.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 90, чл. 91, ал.11, вр. ал. 8 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК и свое Решения №129-ПВР/НС от 10.11.2021 г., РИК – Враца

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в община Козлодуй, както следва:

  1. ПСИК в секция № 06 20 00 028 в състав:

 длъжност

Три имена

ЕГН

Партия/

коалиция

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Веселина Иванова Муева

**********

ГЕРБ-СДС

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Александър Анатолиев Паричков

**********

БСП

СЕКРЕТАР

Паолина Петьова Русова

**********

ИТН

ЧЛЕН

Виолина Антонова Стоянова

**********

ДПС

ЧЛЕН

Анелия Бориславова Петрова

**********

ДБ-О

ЧЛЕН

Даша Михайлова Първолова

**********

ИМВ

Издава удостоверения на назначените членове на ПСИК съгласно Приложение № 27-НС от изборните книжа.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 11.11.2021 в 19:56 часа

Календар

Решения

  • № 251-НС / 23.11.2021

    относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

  • № 250-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 249-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения