Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 148-ПВР/НС
Враца, 11.11.2021

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия (ПСИК), територията на община Враца за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК Враца с вх. № 377/11.11.2021 г. е постъпило писмено предложение на кмета на община Враца за състав на секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия (ПСИК) в община Враца при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.10.2021 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Враца.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 90, чл. 91, ал.11, вр. ал. 8 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК и свое Решения №129-ПВР/НС от 10.11.2021 г., РИК – Враца

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА 2 (две) подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в община Враца, както следва:

 1. ПСИК в секция № 06 10 00 109 в състав:

 длъжност

Три имена

ЕГН

Партия/

коалиция

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитрина Ценова Младенова

**********

ИТН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Илия Киров Георгиев

**********

ГЕРБ-СДС

СЕКРЕТАР

Тихомир Лъчезаров Иванова

**********

БСП

ЧЛЕН

Елка Георгиева Георгиева

**********

ДБ-О

ЧЛЕН

Иван Николаев Иванов

**********

ДПС

ЧЛЕН

Деница Цветелинова Вачева

**********

ИМВ

 

 1. ПСИК в секция № 06 10 00 110 в състав:

 длъжност

Три имена

ЕГН

Партия/

коалиция

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гергана Ивайлова Живкова

**********

ДБ-О

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Янка Василева Благоева

**********

ИТН

СЕКРЕТАР

Никола Пламенов Луканов

**********

ДПС

ЧЛЕН

Соня Въцова Димитрова

**********

ГЕРБ-СДС

ЧЛЕН

Димчо Димов Георгиев

**********

БСП

ЧЛЕН

Тедислава Теодорова Симеонова

**********

ИМВ

 

 

Издава удостоверения на назначените членове на ПСИК съгласно Приложение № 27-НС от изборните книжа.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 11.11.2021 в 19:56 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения