Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 145-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК на територията на община Оряхово в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца е постъпило предложение с  вх. № 320 от 10.11.2021 г. от Асен Ицов Кирилов в качеството му на преупълномощен представител на ПП ДПС,  за извършване на промени в съставите на СИК на територията на община Оряхово в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с което се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложението са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице съгласно приложено пълномощно.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК - Враца

Р Е Ш И:

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

063100002

Член

Мая Цветомирова Бонева

Кирил Ицов Радионов

ЕГН **********

2.

063100004

Зам.председател

Кирил Ицов Радионов

 

Мая Цветомирова Бонева

ЕГН **********

3.

063100007

Член

Александрина Каменова Александрова

Беатрис Росициева Борисова

ЕГН **********

4.

063100014

Зам.председател

Емилия Ицова Кирилова

Ренета Искренова Бинова

ЕГН **********

5.

063100011

Член

Авие Искренова Бинова

Людмила Емилова Шишманова

ЕГН **********

6.

063100012

Зам.предеседател

Людмила Емилова Шишманова

 

Авие Искренова Бинова

ЕГН **********

7.

063100013

Секретар

Ирина Аспарухова Асенова

Стефка Димитрова Маринова

ЕГН **********

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:53 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения