Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 144-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК/ПСИК на територията на община Бяла Слатина в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца са постъпили предложения с вх. № 319 от 10.11.2021 г. от Касъм Мехти Касъмов  преупълномощен представител на ПП  ДПС и предложение с вх.№ 326 от 10.11.2021г. от Илия Илиев в качеството му на преупълномощен представител на КП Изправи се БГ! Ние идваме! за извършване на промени в съставите на СИК/ПСИК на територията на община Бяла Слатина в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК - Враца

Р Е Ш И:

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

060800003

Член

Десислава Лилиева Искренова

Антоанета Наскова Михайлова

ЕГН **********

2.

060800009

Член

Бранимир Бисеров Кралев

Вайсел Махмуд Яшаров

ЕГН **********

3.

060800014

Секретар

Вайсел Махмуд Яшаров

Салвадор Михайлов Младенов

ЕГН **********

4.

060800017

Член

Лико Илиев Сандов

Христина Светлинова Борисова

ЕГН **********

5.

060800004

Член

Соня Венциева Денова

Ирена Ненкова Митева

ЕГН **********

6.

060800005

Член

Вергиния Лазарова Станева

Геновева Петрова Пенковска

ЕГН **********

7.

060800014

Член

Мирослав Митов Килиджийски

Галина Мишева Килиджийска

ЕГН **********

8.

060800016

Член

Малина Христова Стоева

Мирослав Митов Килиджийски

ЕГН **********

9.

060800018

Член

Маргаритка Йорданова Зиди

Людмил Цветанов Трифонов

ЕГН **********

10.

060800019

Член

Мирослав Александров Илиев

Десислав Радославов Благоев

ЕГН **********

11.

060800020

Секретар

Анатоли Йорданов Атанасов

Радослав Анатолиев Радославов

ЕГН **********

12.

060800027

Член

Валентин Констатинов Бонев

Георги Валентинов Бонев

ЕГН **********

7513.

060800028

Зам. председател

Ирена Ненкова Митева

Тихомир Йорданов Илиев

ЕГН **********

14.

060800029

Член

Георги Павликенов Братовански

Николай Митков Димитров

ЕГН **********

15.

060800031

Член

Живка Георгиева Димитрова

Йорданка Монова Нинова

ЕГН **********

16.

060800032

Член

Вивиана Валериева Банишка

Калина Христова Нинова

ЕГН **********

17.

060800033

Член

Евгения Иванова Ненова

Милица Милкова Луканова

ЕГН **********

18.

060800036

Член

Десислав Радославов Благоев

Цветелина Василева Бешовишка

ЕГН **********

19.

060800041

Член

Ирена Ненкова Митева

Цветелина Николаева Борисова

ЕГН **********

20.

060800042

Член

Георги Павликенов Братановски

Дилян Любомиров Иванов

ЕГН **********

21.

060800043

Член

Дилян Любомиров Иванов

Ивета Николаева Петрова

ЕГН **********

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа на освободените членове на СИК/ПСИК. На новоназначените членове на СИК/ПСИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:53 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения