Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 142-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК/ПСИК от община Борован в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 325 от 10.11.2021 г. от Илия Илиев преупълномощен представител на КП „Изправи се БГ! Ние Идваме!“ за извършване на промени в съставите на СИК/ПСИК от община Борован в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с които се предлагат извършването на замени на вече назначени членове на СИК/ПСИК на територията на общината поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложението са представени необходимите документи, като същото е подадено от упълномощено лице съгласно приложено пълномощно.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК - Враца

Р Е Ш И:

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК/ПСИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

060500004

член

Николай Костов Гешовски

Светла Луканова Скорчовска

ЕГН **********

2.

060500005

член

Николай Александров Игнатовски

Донко Иванов Атанасовски

ЕГН **********

3.

060500009

член

Цветан Атанасов Цеков

Даниела Христова Близнакова

ЕГН **********

4.

0605000010

член

Надя Богданова Доновска

Стефка Горанова Панагюрска

ЕГН **********

5.

060500011

член

Петко Валериев Петков

 

Иванка Николова Попова

ЕГН **********

6.

060500012

Член

Надя Богданова Доновска

Петко Валериев Петков

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа на освободените членове на СИК/ПСИК. На новоназначените членове на СИК/ПСИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:52 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения