Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 141-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК/ПСИК на територията на община Мездра в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца са постъпили предложения с вх. № 314 от 10.11.2021 г. от Наталия Христова Цветкова в качеството и на упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и предложение с вх.№ 323 от 10.11.2021г от Яна Венелинова Нинова  упълномощен предсавител на КП „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в съставите на СИК/ПСИК на територията на община Мездра в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с които се предлагат извършването на замени на вече назначени членове на СИК поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК - Враца

Р Е Ш И:

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

062700008

Председател

Йонка Николова Йотова

Цветелина Здравкова Иванова

ЕГН **********

2.

062700008

Член

Венелин Миленов Иванов

 

Мария Върбанова Мильова

ЕГН **********

3.

062700010

Член

Цветелина Здравкова Иванова

Тодор Костадинов Иванов

ЕГН **********

4.

062700001

Член

Тодор Костадинов Иванов

Зорница Кръстева Иванова

ЕГН **********

5.

062700032

Член

Надежда Стоянова Милова

Мария Иванова Вълкова

ЕГН **********

6.

062700002

Член

Мирела Даниелова Иванова

Цветомила Миткова Петрова

ЕГН **********

7.

062700042

Член

Петър Веселинов Марков

Мирела Даниелова Иванова

ЕГН **********

8.

062700006

Член

Евгения Тодорова Савова

Нели Тодорова Нейкова

ЕГН **********

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа на освободените членове на СИК/ПСИК. На новоназначените членове на СИК?ПСИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:51 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения