Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 140-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Козлодуй в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 309 от  09.11.2021г. от Ангел Лалюв в качеството му на упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“;  вх. № 308 от 09.11.2021г. от Йовчо Йовчев в качеството му на преупълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, вх. № 344/ 10.11.2021 г. от Даниела Александрова Цолова в качеството й на упълномощен представител на представляващата КП „БСП за България“   за извършване на промени в съставите на СИК от община Козлодуй в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с които се предлагат извършването на замени на вече назначени членове на СИК на територията на общината поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1

062000023

Секретар

Николина Илиева Маринова

Снежана Маринова Милева

ЕГН **********

2

062000023

Член

Снежана Маринова Милева

 

Николина Илиева Маринова

ЕГН **********

3

062000012

Член

Върбан Янков Димитров

Оля Даринова Кръстева

ЕГН **********

4

062000013

Член

Борислав Димитров Кръстев

Джесика Бориславова Петрова

ЕГН **********

5

062000014

Член

Сузана Борисова Милчева

Соня Емилова Хернаниева

ЕГН **********

6

062000014

Член

Маргарита Кръстева Ганчева

Галя Паунова Павлова

ЕГН **********

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:51 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения