Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 139-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК на територията на община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с  вх. № 304 от 09.11.2021г. и предложение вх. № 321 от 10.11.2021г от Борислав Константинов Банчев в качеството му на упълномощен представител на ПП „ Движение за права и свободи- ДПС“, предложения с вх. № 306 от 09.11. 2021г. от Владислава Тошева Лакова и Марина Валериева Ташева – в качеството им на упълномощени представители на коалиция „Демократична България-Обединение“ , предложение с вх. № 307 от 09.11.2021г. от Петя Цветанова Аврамова в качеството й на упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в съставите на СИК на територията на община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК - Враца

Р Е Ш И:

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

061000043

член

Теодора Христова Игнатова

Даниела Петрова Петрова

ЕГН **********

2.

061000011

Председател

Румяна Маринова Петкова

Момчил Кръстев Павлов

ЕГН **********

3.

061000022

Председател

Светлана Иванова Вутова

Пепа Димитрова Павлова

ЕГН **********

4.

061000025

Член

Петя Лазарова Георгиева

Йоанна Цветанова Цветкова

ЕГН **********

5.

061000026

Секретар

Дарина Стоянова Велчева

Спасийка Иванова Петрова

ЕГН **********

6.

061000031

член

Владимир Богданов Спасов

Цветана Благоева Илиева

ЕГН **********

7.

061000034

Член

Николас Валентинов Николов

Тихомир Данчов Цветков

ЕГН **********

8.

061000035

Член

Теодора Мариусова Лакова

Наталия Емилова Димитрова

ЕГН **********

9.

061000043

Зам.-председател

Милица Илиянова Рибарска

Илиян Василев Рибарски

ЕГН **********

10.

061000043

член

Борислава Веселинова Пенова

Натали Цветелинова Добриновска

ЕГН **********

11.

061000054

Зам.-председател

Цветана Тодорова Андреева

Иванка Василева Петрова

ЕГН **********

12.

0610000055

Член

Натали Цветелинова Добриновска

Цветана Тодорова Андреева

ЕГН **********

13.

061000056

Председател

Илияна Живкова Николова

Николас Валентинов Николов

ЕГН **********

14.

061000059

Председател

Гергана Илиянова Илиева

Амелия Йорданова Найденова

ЕГН **********

15.

061000076

Член

Илиян Василев Рибарски

 

Борислав Николаев Новкиришки

ЕГН **********

16.

061000093

Член

Пламен Живков Иванов

Бисерка Емилова Найденова

ЕГН **********

17.

061000094

Секретар

Лидия Митова Драгижева

Антоанета Иванова Дудушка

ЕГН **********

18.

061000027

Зам.-председател

Елизабета  Красимирова Димитрова

Николай Момчилов Костадинов

ЕГН **********

19.

061000035

Член

Ния Адриянова Николова

Юлиян Тодоров Димитров

ЕГН **********

20.

061000040

Член

Катина Петрова Павлова

Елена Тоткова Цанкова

ЕГН **********

21.

061000048

Член

Цветелина Антонова Христова

Анатоли Тодоров Димитров

ЕГН **********

22.

061000063

Член

Милен Георгиев Борисов

Цветана Генова Паралюзова

ЕГН **********

23.

061000077

Секретар

Клара Людмилова Дамянова

Катина Петрова Павлова

ЕГН **********

24.

061000052

Член

Илияна Цветкова Георгиева - Младенова

Габриела Веселинова Петрова

ЕГН **********

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

 

 

              

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:50 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения