Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 138-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в решения за назначаване на членове на секционни избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпило предложение с  вх. № 328 от 10.11.2021 г. от Валя Войкина, в качеството й на преупълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“, за извършване на поправка на техническа грешка в Решение № 122-ПВР/НС / 09.11.2021 г. на РИК – Враца. С решението в секционна избирателна комисия 062800006, на територията на Община - Мизия, на мястото на Лили Кирилова Тодорова, като член на комисията е назначен Ани Антонова Борисова. Със заявлението, поради допусната в него техническа грешка, се иска промяна в длъжността, както на заменения, така и на новоназначения от член, на действително определената от РИК за КП „Демократична България- Обединение“ в тази секция – Зам. председател.

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, РИК Враца,

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 122-ПВР/НС / 09.11.2021 г. на РИК – Враца (позиция 11), като за секционна избирателна комисия 062800006, на територията на Община - Мизия, длъжността на заменената Лили Кирилова Тодорова и новоназначената Ани Антонова Борисова да се чете „Зам. председател“, както следва:

 

 № по ред

Секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

062800006

Зам. председател

Лили Кирилова Тодорова

Ани Антонова Борисова

ЕГН **********

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред  Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:49 часа

Календар

Решения

  • № 251-НС / 23.11.2021

    относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

  • № 250-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 249-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения