Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 135-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на ред за предаване на секционни протоколи във връзка с т. 5 и т. 6 от РЕШЕНИЕ № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на Централна избирателна комисия: (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) , (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с приетото в т. 5 и т. 6 от Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на Централна избирателна комисия , правомощията на РИК – Враца съвместно с общинските администрации да следи за правилното разпределение и снабдяване на СИК с изборни книжа и материали, на основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс (ИК) и Раздел VI, т.1 и т.2 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени с  Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, РИК- Враца    

 

Р Е Ш И:

 1. Относно Раздел VI, т.1 от Методически указания на Централната избирателна комисия        

            Незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляри от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) от упълномощено лице от съответната общинска администрация за предаване на изборни книжа и материали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 

 1. Относно Раздел VI, т.2 от Методически указания на Централната избирателна комисия

Незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) от упълномощено лице от съответната общинска администрация за предаване на изборни книжа и материали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

            При предаване на оригинали на протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр), върнатите формуляри на секционен протокол, посочени по- горе, да се съхраняват в общинската администрация до изискване и предаване на същия в РИК Враца, но не по-късно от 19.11.2021 година.

            Копие от приемо –предавателния протокол за върнатите и предадени нови протоколи между СИК/ПСИК и Общинската администрация да бъде изпращано незабавно по ел.поща на РИК Враца от съответната община.

Настоящето решение да се сведе до знанието на Областна администрация- Враца и  до съответните общински администрации.

            Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:37 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения