Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 280-НС
Враца, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба от Андрей Христов Вълчев в качеството му на кандидат за народен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“

В Районна избирателна комисия Враца е постъпила жалба с вх. № 635 от 04.04.2021 година в 20.00  часа от  Андрей Христов Вълчев в качеството му на кандидат за народен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“. Жалбоподателят твърди, че е на 4 април 2021 г . в 19.00 ч.  в секция 061000065 в СУ „Никола  Войводов“ е констатирал че е разпечатана изборната документация – изборна бланка-чернова на протокола е с попълнени данни.

РИК-Враца извърши проверка, като установи, следната фактическа обстановка: В секция № 061000065 в Община Враца действително е налице преглед на черновата на протокола на СИК, но не са вписвани данни в същата чернова.

При така изложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, тъй като не е налице нарушение на изборния процес, който да възпрепятства гласуването с устройство за машинно гласуване.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, РИК Враца

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба  с вх. № 635 от 04.04.2021 година от Андрей Христов Вълчев в качеството му на кандидат за народен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Стаменова

 

 

СЕКРЕТАР:

Мария Генова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Боряна Миткова Стаменова

Секретар: Мария Петрова Генова

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:28 часа

Календар

Решения

  • № 281-НС / 07.04.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 7 април 2021 г. до 18 април 2021 г.

  • № 280-НС / 04.04.2021

    относно: жалба от Андрей Христов Вълчев в качеството му на кандидат за народен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“

  • № 279-НС / 04.04.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за народни представители на 4 април 2021г.

всички решения