Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 279-НС
Враца, 04.04.2021

ОТНОСНО: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за народни представители на 4 април 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс във вр. с Решение № 2352-НС от 30.03.2021 г. на ЦИК , РИК - Враца

Р Е Ш И:

      ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА следните членове на РИК Враца:

 1. Искра Трифонова - заместник-председател на РИК Враца,
 2. Ирена Николова - член на РИК Враца и
 3. Малинка Михайлова - член на РИК Враца,

предложени от различни партии и коалиции в срок не по-късно от 8 април 2021 г. да предадат на Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО при МРРБ  гр. Враца получените от СИК/ПСИК на територията на Шести изборен район-Врачански избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите.

            Упълномощените по настоящото решение представители на РИК Враца да подпишат за РИК Враца приемо-предавателен протокол, съставен в 2 екземпляра между РИК Враца и ТЗ на ГД ГРАО Враца.

            Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Мария Генова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Боряна Миткова Стаменова

Секретар: Мария Петрова Генова

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

 • № 281-НС / 07.04.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 7 април 2021 г. до 18 април 2021 г.

 • № 280-НС / 04.04.2021

  относно: жалба от Андрей Христов Вълчев в качеството му на кандидат за народен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“

 • № 279-НС / 04.04.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за народни представители на 4 април 2021г.

всички решения