Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС
Враца, 20.03.2021

ОТНОСНО: определяне на броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили уведомления от общините в изборния район с входящи номера от 20.03.2021 г., както следва: вх. № 202 от община Борован, вх. № 200 от община Бяла Слатина, вх. № 209 от община Враца,  вх. № 204 от община Козлодуй, вх. № 205 от община Криводол, вх. № 212 от община Мездра, вх. № 206 от община Мизия, вх. № 207 от община Оряхово., вх. № 211и вх. № 211-1 от община Роман и вх. № 208 от община Хайредин относно броя на постъпилите в общините заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В община Бяла Слатина са постъпили общо 177 броя (бр.) заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Бяла Слатина - 61 бр., за с. Алтимир – 2 бр., за с. Бърдарски геран – 6 бр., за с. Бъркачево – 8 бр., за с. Враняк – 4 бр., за с. Габаре- 0 бр., за с. Галиче – 49 бр., за с. Драшан – 0 бр., с. Комарево – 6 бр., за с. Попица – 5 бр., за с. Соколаре- 12 бр., за с. Тлачене- 0 бр., за с. Търнава- 23 бр. и за с. Търнак – 1 бр.

В община Враца са постъпили общо 51 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Враца- 21 бр., за с. Чирен – 8 бр., за с. Девене – 1 бр., за с. Три кладенци – 9 бр., за с. Мраморен – 6 бр., за с. Вировско- 1 бр., за с. Веслец – 2 бр., за с. Лиляче – 2 бр., за с. Нефела – 1 бр.

В община Криводол са постъпили общо 96 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Криводол - 3 бр., за с. Ракево – 26 бр., за с. Добруша – 1 бр., за с. Градешница – 8 бр., за с. Баурене – 0 бр., за с. Галатин – 10 бр., за с. Лесура – 5 бр., за с. Фурен – 7 бр., за с. Осен – 8 бр., за с. Краводер – 17 бр., за с. Пудрия – 8 бр., за с. Г.Бабино – 0 бр., за Ботуня – 0 бр., за с. Главаци – 0 бр., за с. Уровене – 3 бр.

В община Борован са постъпили общо 72 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за с. Борован - 33 бр., за с.Добролево – 21 бр., за с. Малорад – 14 бр., за с. Нивянин-2 бр., за с. Сираково – 2 бр.

В община Мизия са постъпили общо 58 броя заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Мизия- 14 бр., за с. Липница – 3 бр., за с. Крушовица-21 бр., за с. Войводово – 1 бр. и за с. Софрониево – 19 бр.

В община Роман са постъпили общо 52 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Роман- 5 бр., за с. Курново – 10 бр., за с. Синьо бърдо – 15 бр., за Камено поле- 5 бр., за с. Хубавене – 6 бр., за с. Радовене – 4 бр., за с. Долна Бешовица – 3 бр. и с. Кунино – 4 бр.

В община Оряхово са постъпили общо 45 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за гр. Оряхово – 5 бр., за с. Селановци – 23 бр., за с. Галово – 0 бр., за с. Остров- 16 бр., за с. Горни Вадин – 0 бр., за с. Долни Вадин – 1 бр., за с. Лесковец-0 бр.

В община Хайредин са постъпили общо 21 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за с. Хайредин – 8 бр., за с. Манастирище – 3 бр., с. Михайлово – 5 бр. и с. Рогозен – 5 бр.

В община Мездра са постъпили общо 7 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа.

В община Козлодуй са постъпили общо 26 бр. заявления по Приложение № 14-НС от изборните книжа, от които за  гр. Козлодуй -7 бр., за с. Хърлец – 9 бр., за с. Гложене – 8 бр. и за с. Бутан – 2 бр.

 

РИК Враца установи, че са налице хипотезите на т. II и т. IV на Решение №2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК.

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, изречение второ от Изборния кодекс и Решение № 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК, РИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ 23 (двадесет и три) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия (подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

 

 1. В община Враца- 3 бр. ПСИК
 2. В община Борован – 3 броя ПСИК.
 3. В община Бяла Слатина – 5 броя ПСИК.
 4. В община Козлодуй - 1 броя ПСИК.
 5. В община Криводол - 3 броя ПСИК.
 6. В община Мизия - 3 броя ПСИК.
 7. В община Оряхово - 2 броя ПСИК.
 1. В община Роман - 2 броя ПСИК.
 2. В община Хайредин - 1 брой ПСИК.

Настоящето решение да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район с оглед провеждане, при необходимост, на консултации за съставите на ПСИК при съответно приложение на Решение № 15-НС/17.02.2021 г. на РИК Враца.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Мария Генова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Боряна Миткова Стаменова

Секретар: Мария Петрова Генова

* Публикувано на 21.03.2021 в 10:31 часа

Календар

Решения

 • № 281-НС / 07.04.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 7 април 2021 г. до 18 април 2021 г.

 • № 280-НС / 04.04.2021

  относно: жалба от Андрей Христов Вълчев в качеството му на кандидат за народен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“

 • № 279-НС / 04.04.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за народни представители на 4 април 2021г.

всички решения