№ 213-ЕП / 29.05.2019

ОТНОСНО : : определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 212-ЕП / 29.05.2019

ОТНОСНО : работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 30 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

№ 211-ЕП / 29.05.2019

ОТНОСНО : повторно преброяване на гласове, получени в избирателна секция

№ 210-ЕП / 29.05.2019

ОТНОСНО : указания към СИК за привеждане в съответствие с методическите указания на ЦИК книжата и документите си по повод приемане и обработка на секционния протокол от РИК

№ 209-ЕП / 29.05.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо-предавателна разписка № 06014035

№ 208-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : сигнал от Цветелина Дамяновска за разпространяване на агитационни материали в изборния ден в с. Баница, община Враца

№ 207-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК в Шести район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 206-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК в Шести район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 205-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : публикуване на списък на упълномощени представители на ПП Възраждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 204-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : публикуване на списък на упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 203-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Хайредин в Шести изборен район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 202-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Бяла Слатина в Шести изборен район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 201-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Враца в Шести район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 200-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Мездра в Шести изборен район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 199-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Козлодуй в Шести изборен район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 198-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Роман в Шести изборен район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 197-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Враца в Шести район – Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 196-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 195-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : публикуване на списък на упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 194-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ВОЛЯ-Българските Родолюбци“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Календар

Решения

  • № 213-ЕП / 29.05.2019

    относно: : определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 212-ЕП / 29.05.2019

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 30 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 211-ЕП / 29.05.2019

    относно: повторно преброяване на гласове, получени в избирателна секция

всички решения